Üns beriň!


Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işinde sanly ulgamy girizmek arkaly elektron resminama dolanyşygyny, şol sanda şertnamalaryň bellige alynmagyny, elektron birža söwdalaryny geçirmegiň tehniki taýdan işläp taýýarlamak we işe girizmek barada açyk görnüşinde halkara bäsleşigi geçirilýär (milli manatda).
Bäsleşik boýunça arzalar 02.11.2020 ý. bäşlap, 30 günüň dowamynda kabul edilýär. 30-nji günüň  sagat 17:00 soň ugradylan arzalar kabul edilmeýär.

E-mail: info@exchange.gov.tm 
Tel: 40-60-20; 40-60-15, 40-60-09 (tehniki soraglar boýunça).    Bäsleşikler(Tenderler)

    Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy, Garaşsyzlyk şaýolunyň 84-nji salgysynda ýerleşýän jaýyň ýolagçy gatnadýan liftlerini täzelemek boýunça bäsleşigini yglan edýär.
    Biziň adressimiz: 744000, Türkmenistan ş. Aşgabat, Arçabil şayoly 52, Türkmenistanyň Söwda Toplumy
    Maglumat üçin telefonlar: (+99312) 44-61-82; 44-61-81; faks: (+99312) 44-66-87.    
Walýuta hasaplaýjy
RUB
TMT
USD
EUR
RUB

1 RUB = 0,047 TMT

RUB
TMT
USD
EUR
TMT

1 TMT = 21,21 RUB