Kotirowkalar

BILDIRIŞ!!!

Hormatly dellallar!
Nebit we gaz pudagy boýunça birža söwdalary:
Duşenbe - Anna günler aralygy sagat 16:30-da
Şenbe güni sagat 11:30 geçiriler

Faýly ýükleme
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy
10.08.2020ý. № 162 söwdalaryna çykarylýan harytlar
LOT №
Haryt Ölçeg birligi Möçberi Bahasy JEMI Töleg şerti Iber. şert. Nokady Satyjy dellal
Nebit-himiýa önümleri
Daşarky
ABŞ-nyň dollary
1
Garyşyk parafin gaçy (TNGIZT) (ýüzt. 530436) tonna 1,500.00 555.00 832,500.00 öňünden tölemek FCA TNGIZT 205
2
"B" kysymly natriý sulfaty (ýüzt.532889) ("Türkmenhimiýa" DK) tonna 4,000.00 130.00 520,000.00 öňünden tölemek FOB Bekdaş 107
3
Tehniki hlorly magniý (bişofid) (ýüzt.532891) ("Türkmenhimiýa"DK) tonna 8,500.00 85.00 722,500.00 öňünden tölemek FOB Bekdaş 107
4
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn (gaplanan, gaby alyjynyň hasabyna) Ugry Özbegistan (ýüzt.532892) ("Türkmenhimiýa"DK) tonna 10,000.00 210.00 2,100,000.00 öňünden tölemek DAP Farap 107
5
Tehniki kükürt kislotasy (ýüzt. 532893) ("Türkmenhimiýa"DK) tonna 20,000.00 110.00 2,200,000.00 öňünden tölemek FCA st.Zerger 107
6
Oksigumat (ýüzt. 532895) ("Türkmenhimiýa"DK) tonna 400.00 800.00 320,000.00 öňünden tölemek EXW S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawody 107
7
K-354 kysymly tehniki gurumy (ýüzt.533305) ("Turkmenkhimiya" DK) tonna 800.00 1,750.00 1,400,000.00 öňünden tölemek EXW "Hazar" himiýa zawody 107
8
Natriý hlorly (nahar duzy) senagatda ulanmak üçin däneli (ýüzt.534113) ("Türkmenhimiýa" DK) tonna 100,000.00 35.00 3,500,000.00 öňünden tölemek EXW "Guwlyduz" kombinady 107
9
Birinji hilli №1 ýodlanan iýmitlik nahar duzy №0 (ýüzt.534115) ("Türkmenhimiýa" DK) tonna 20,000.00 165.00 3,300,000.00 öňünden tölemek EXW "Guwlyduz" kombinady 107
10
А-80 kysymly awtobenzin (SNGIZ) bahasy "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim 145 ABŞ/tn., aşaky çägi 350 ABŞ/tn. (ýüzt. 535135) tonna 30,000.00 350.00 10,500,000.00 öňünden tölemek FCA SNGIZ 205
11
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli), gaplanan (gaby alyjynyň hasabyna) (iň pes möçberi 5 000 tonn) ("Türkmensenagat eksport-imort" AGPJ ) (ýüzt. 535899) tonna 18,000.00 175.00 3,150,000.00 öňünden tölemek FCA "Garabogazkarbamid" zawody 743
12
TS-1 kysymly uçar kerosini (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" aňlatmasy "Jet" setiri, indirim 75 ABŞ/tn. aşaky çägi 350 ABŞ/tn. Ugry Gruziýa tarapa (ýüzt. 536205) tonna 30,000.00 350.00 10,500,000.00 öňünden tölemek FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 205
13
TS-1 kysymly uçar kerosini (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" aňlatmasy "Jet" setiri, goşulan 30 ABŞ/tn. aşaky çägi 350 ABŞ/tn. (ýüzt. 536210) tonna 10,000.00 350.00 3,500,000.00 öňünden tölemek FCA Ymamnazar gümrük terminaly 205
14
TS-1 kysymly uçar kerosini (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" aňlatmasy "Jet" setiri, goşulan 22 ABŞ/tn. aşaky çägi 350 ABŞ/tn. Ugry Owganystan tarapa (ýüzt. 536211) tonna 3,500.00 350.00 1,225,000.00 öňünden tölemek FCA Kenar nebit kärhanasy 205
15
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) (iň pes möçberi 5 000 tonn) gaplanan (gaby alyjynyň hasabyna) Ugry Hindistan ("Türkmensenagat eksport-imort" AGPJ ) (ýüzt. 537238) tonna 15,000.00 170.00 2,550,000.00 öňünden tölemek FCA "Tejenkarbamid" zawody 743
16
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn (ýüzt. 537592) ("Türkmenhimiýa" DK) tonna 14,000.00 185.00 2,590,000.00 öňünden tölemek EXW "Marykarbamid" zawody 107
17
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn (ýüzt.537880) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 50,000.00 160.00 8,000,000.00 öňünden tölemek FOB Bekdaş / FCA "Garabogazkarbamid" zawody 107
18
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn (ýüzt.541622) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 47,000.00 160.00 7,520,000.00 öňünden tölemek FOB Bekdaş / FCA "Garabogazkarbamid" zawody 107
19
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli), gaplanan (gaby alyjynyň hasabyna) iň pes möçberi 5 000 tonna ("Türkmensenagat eksport-imort" AGPJ) (ýüzt.542035) tonna 15,000.00 175.00 2,625,000.00 öňünden tölemek FOB / FCA "Garabogazkarbamid" zawody 743
20
"B" kysymly karbamid" (ýokary hilli) topbaklaýyn (ýüzt.542059) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 140,000.00 160.00 22,400,000.00 öňünden tölemek FOB Bekdaş / FCA "Garabogazkarbamid" zawody 107
21
Ownuk markaly, 1-njy hilli maýdalanan kaliý hloridy, topbaklaýyn (harydyň gaby we onuň gaplanmagy alyjynyň hasabyna) (ýüzt.543584) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 20,000.00 550.00 11,000,000.00 öňünden tölemek EXW Lebap welaýaty, ş. Garlyk 107
22
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn) Ugry Owganystan (ýüzt. 543585) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 50,000.00 220.00 11,000,000.00 öňünden tölemek DAP Serhetabat 107
23
Ýokary hilli gerdejik görnüşli nahar duzy (ýüzt.543760) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 1,000.00 155.00 155,000.00 öňünden tölemek EXW "Guwlyduz" kombinaty 107
24
Birinji hilli №1 ýodlanan iýmitlik nahar duzy (ýüzt.543761) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 10,000.00 150.00 1,500,000.00 öňünden tölemek EXW "Guwlyduz" kombinaty 107
25
И-50 А Industrial ýagy (TNGIZT) (ýüzt. 544585) tonna 15,000.00 417.00 6,255,000.00 öňünden tölemek FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 205
26
А-80 kysymly awtobenzin (TNGIZT)"Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 100 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 350 ABŞ/tn. (ýüzt. 547381) tonna 10,000.00 350.00 3,500,000.00 öňünden tölemek FCA Kenar nebit kärhanasy 205
27
А-95 kysymly awtobenzin (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 59 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (ýüzt. 547603) tonna 10,000.00 275.00 2,750,000.00 öňünden tölemek FCA Kenar nebit kärhanasy 205
28
Gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "ULSD 10ppm" setiri, indirim $ 84 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 330 ABŞ/tn. (ýüzt. 550985) tonna 1,083.219 330.00 357,462.28 öňünden tölemek FCA Serhetabat nebit önümleri kärhanasy, "Fakel" nebit ammary 205
29
L-0,2-62 kysymly dizel ýangyjy (TNGIZT) "Platts" "FOB MED (Italy)" baha aňlatmasy "Gasoil 0.1%" setiri, goşulan $ 20 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 330 ABŞ/tn.(ýüzt. 550986) tonna 733.795 330.00 242,152.34 öňünden tölemek FCA Serhetabat nebit önümleri kärhanasy, "Fakel" nebit ammary 205
30
А-92 kysymly awtobenzin (TNGIZT) "Platts" "FOB MED (Italy)" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 45 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. Ugry Owganystan (ýüzt. 550987) tonna 714.504 275.00 196,488.61 öňünden tölemek FCA Serhetabat nebit önümleri kärhanasy, "Fakel" nebit ammary 205
31
А-95 kysymly awtobenzin (TNGIZT) "Platts" "FOB MED (Italy)" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 75 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (ýüzt. 550988) tonna 733.497 275.00 201,711.67 öňünden tölemek FCA Serhetabat nebit önümleri kärhanasy, "Fakel" nebit ammary 205
32
T60-475-119 (TDS-1097-2018) kysymly ýokary dykyzlykly polietilen 25 kg.haltalarda "ICIS", "Россия, CPT Москва" baha aňlatmasy "ПНД", "Литье" setiri aşaky çägi $ 552 ABŞ/tn. Ugry GDA ýurtlary (ýüzt. 551591) ("Türkmengaz" DK) tonna 5,680.00 552.00 3,135,360.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
33
T50-500 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS", "Россия, CPT Москва" baha aňlatmasy "ПНД", "Литье" setiri, aşaky çägi $ 587 ABŞ/tn.Ugry GDA ýurtlary (ýüzt. 551592) ("Türkmengaz" DK) tonna 5,500.00 587.00 3,228,500.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
34
Inpipe 100 natural kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS", "Polyethylene Pipe Grade Asia-Pacific" baha aňlatmasy "PE Pipe Natural Colour HDPE 100" "CFR China" setiri, aşak çägi $ 658 ABŞ/tn. Ugry Hytaý (ýüzt.551593) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 658.00 3,948,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
35
A4009MFN1325 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097- 2018) 25 kg.haltalarda, "Platts", "Platts Asian Weekly HDPE Price Assessments" baha aňlatmasy "CFR FE Asia", "HPDE Yarn $/mt " setiri, aşak çägi $ 589 ABŞ/tn. Ugry Hytaý (ýüzt.551594) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 589.00 3,534,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
36
T60-475-119 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS", "Polyethylene Asia Pacific" baha aňlatmasy "HDPE Injection" "CFR China" setiri, aşak çägi $ 552 ABŞ/tn. Ugry Hytaý (ýüzt.551595) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 552.00 3,312,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
37
T50-500 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS", "Polyethylene Asia Pacific" baha aňlatmasy "HDPE Injection" "CFR China" setiri, indirim $ 215 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 587 ABŞ/tn. Ugry Hytaý (ýüzt.551596) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 587.00 3,522,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
38
Inpipe 100 natural kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018)25 kg.haltalarda, "ICIS", "Polyethylene Pipe Grade Middle East "PE Pipe Black HDPE 100" baha aňlatmasy "CFR GCC" setiri, aşak çägi $ 658 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe (ýüzt.551597) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 658.00 3,948,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
39
T60-475-119 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda "ICIS", "PE HDPE IM" baha aňlatmasy "CFR Turkey Middle East Origin" setiri, indirim $ 190 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 552 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe (ýüzt.551598) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 552.00 3,312,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
40
T60-475-119 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda "ICIS", "PE HDPE IM" baha aňlatmasy "CFR Turkey Middle East Origin" setiri, aşak çägi $ 587 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe (ýüzt.551599) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 587.00 3,522,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
41
Inpipe 100 natural kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS", "Polyethylene Pipe Grade (Middle East)" baha aňlatmasy "PE Pipe Black HDPE 100" "CFR GCC" setiri, aşak çägi $ 658 ABŞ/tn. Ugry Owganystan (ýüzt.551600) ("Türkmengaz" DK) tonna 1,000.00 658.00 658,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
42
T60-475-119 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda "Platts", "Platts Asian Weekly HDPE Price Assessments" baha aňlatmasy "CFR S Asia", "HPDE INJ $/mt " setiri, aşak çägi $ 552 ABŞ/tn. Ugry Owganystan (ýüzt.551601) ("Türkmengaz" DK) tonna 1,000.00 552.00 552,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
43
T50-500 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "Platts", "Platts Asian Weekly HDPE Price Assessments" baha aňlatmasy "CFR S Asia", "HPDE INJ $/mt " setiri, aşaky çägi $ 587 ABŞ/tn. Ugry Owganystan (ýüzt.551602) ("Türkmengaz" DK) tonna 1,000.00 587.00 587,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
44
Inpipe 100 natural kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS", "Polyethylene Pipe Grade(Middle East)" baha aňlatmasy "PE Pipe Black HDPE 100" "CFR GCC" setiri, aşak çägi $ 658 ABŞ/tn. Ugry Hindistan (ýüzt.551603) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 658.00 3,948,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
45
T60-475-119 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda "Platts", "Platts Asian Weekly HDPE Price Assessments" baha aňlatmasy "CFR S Asia", "HPDE INJ $/mt " setiri, aşak çägi $ 552 ABŞ/tn. Ugry Hindistan (ýüzt.551604) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 552.00 3,312,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
46
T50-500 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "Platts", "Platts Asian Weekly HDPE Price Assessments" baha aňlatmasy "CFR S Asia", "HPDE INJ $/mt " setiri, aşaky çägi $ 587 ABŞ/tn. Ugry Hindistan (ýüzt.551605) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 587.00 3,522,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
47
Inpipe 100 natural kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS", "Polyethylene Pipe Grade(Middle East)" baha aňlatmasy "PE Pipe Black HDPE 100" "CFR GCC" setiri, aşak çägi $ 658 ABŞ/tn. Ugry Päkistan (ýüzt.551606) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 658.00 3,948,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
48
T60-475-119 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda "Platts", "Platts Asian Weekly HDPE Price Assessments" baha aňlatmasy "CFR S Asia", "HPDE INJ $/mt " setiri, aşak çägi $ 552 ABŞ/tn. Ugry Päkistan (ýüzt.551607) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 552.00 3,312,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
49
T50-500 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "Platts", "Platts Asian Weekly HDPE Price Assessments" baha aňlatmasy "CFR S Asia", "HPDE INJ $/mt " setiri, aşaky çägi $ 587 ABŞ/tn. Ugry Päkistan (ýüzt.551608) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 587.00 3,522,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
50
Inpipe 100 natural kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS", "Polyethylene Pipe Grade (Asia-Pacific)" baha aňlatmasy "PE Pipe Natural Colour HDPE 100" "CFR Asia SE" setiri, aşak çägi $ 658 ABŞ/tn. Ugry Günorta-Gündogar Aziýa (ýüzt.551609) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 658.00 3,948,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
51
A4009MFN1325 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097- 2018) 25 kg.haltalarda, "Platts", "Platts Asian Weekly HDPE Price Assessments" baha aňlatmasy "CFR SE Asia", "HPDE Yarn $/mt " setiri, aşak çägi $ 589 ABŞ/tn. Ugry Günorta-Gündogar Aziýa (ýüzt.551610) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 589.00 3,534,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
52
T60-475-119 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda "ICIS", "Polyethylene (Asia-Pacific)" baha aňlatmasy "HDPE Injection" "CFR SE Asia All Origins" setiri, aşak çägi $ 552 ABŞ/tn. Ugry Günorta-Gündogar Aziýa (ýüzt.551611) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 552.00 3,312,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
53
T50-500 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS", "Polyethylene (Asia-Pacific)" baha aňlatmasy "HDPE Injection" "CFR SE Asia All Origins" setiri, aşaky çägi $ 587 ABŞ/tn. Ugry Günorta-Gündogar Aziýa (ýüzt.551612) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 587.00 3,522,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
54
kysymly tehniki ýod (ýüzt. 552343) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 180.00 30,000.00 5,400,000.00 öňünden tölemek EXW "Bereket" ýod zawody 107
içerki
türkmen manady
55
Natriý hlorly (nahar duzy) senagatda ulanmak üçin däneli (ýüzt.543583) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 50,000.00 400.00 20,000,000.00 öňünden tölemek "Guwlyduz" kombinaty 107
56
Polipropilendan gaplama lenta (ýüzt.546485) (telekeçi Ş.Ýarjanow) tonna 20.00 28,000.00 560,000.00 öňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 612
57
Polipropilendan gaplama lenta (ýüzt.549587) (telekeçi Ş.Ýarjanow tonna 180.00 28,000.00 5,040,000.00 öňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 612
58
T60-475-119 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (Kondisiýa däl) (TDS-1097- 2018) (ýüzt.552197) ("Türkmengaz" DK) tonna 306.00 6,000.00 1,836,000.00 öňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 512
Oba hojalyk önümleri
Daşarky
ABŞ-nyň dollary
1
Guradylan arassalanmadyk buýan köki we kök baldaklary (ýüzt. 548267) (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi) tonna 1,000.00 500.00 500,000.00 öňünden tölemek FCA Türkmenabat ş. 620
içerki
türkmen manady
2
Pagta -süýümi, tip 4/5 sort 1, 2019 ý. hasyly (ýüzt. 548549) (Daşky gurşawy goramak gullugynyň Tokaý hojalygy müdirligi) tonna 200.000 8,838.00 1,767,600.00 öňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 239
Maşyngurluşyk önümleri
Daşarky
ABŞ-nyň dollary
1
Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (478671 ýüzt.) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) sany 9 0.00 556,400.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
2
"Mersedes-Benz S600" awtomobili (bronirlenen), 2001ý. hereket. belgisi 13797040013278, nowa belgisi WDB2201781A243608 (ýüzt. 508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) sany 1 48,500.00 48,500.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
3
"Mersedes-Benz S600 "awtomobili(bronirlenen), 2001 ý. hereket. belgisi 13797040013054, nowa belgisi WDB2201781A243936 (ýuzt. 508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) sany 1 48,500.00 48,500.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
4
"Bentley Continental" awtomobili (bronirlenen), 2009ý. nowa belgisi SCBBP93W19C060389 (ýuz. 511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) sany 1 75,500.00 75,500.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
5
"Cadillac STS" awtomobili (bronirlenen), 2010ý. nowa belgisi 1G6DU6EA4A0119765 (ýuzt.511169) (Türkmenis-tanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) sany 1 72,500.00 72,500.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
6
"Lexus LS460 L AWD" awtomobili (bronirlenen), 2009ý. Hereketlen.belgisi 1UR-0147809, nowasynyň belgisi JHDL5EF7A5001023 (ýuzt.511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) sany 1 40,000.00 40,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
türkmen manady
7
Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (475969 ýüztutma) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) sany 2 0.00 3,920,783.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
Ýeňil senagat önümleri
Daşarky
ABŞ-nyň dollary
1
Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt. 536127) sany 4,800,000.0 0.00 1,141,000.00 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň 207
2
Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt. 538060) ("Türkmenhaly" Söwda merkezi) in.m. 92.76 0.00 39,780.89 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 104
3
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K.(ýüzt. 539031) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 12,765.00 1.70 21,700.50 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
4
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K.(ýüzt. 539031) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 147,420.00 1.75 257,985.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
5
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 539032) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 90,560.00 1.70 153,952.00 öňünden tölemek EXW Bäherden etraby 110
6
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 539032) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 30,100.00 1.75 52,675.00 öňünden tölemek EXW Bäherden etraby 110
7
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm17/1(Ne10/1) O.E. (ýüzt. 539034) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 20,000.00 1.30 26,000.00 öňünden tölemek EXW Sakarçäge etraby 110
8
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E (ýüzt. 539037) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 1.35 270,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
9
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne16/1) O.E. (ýüzt. 539037) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 10,500.00 1.40 14,700.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
10
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, А klass, sort 1, Nm 27/1 (Ne16/1) (Ring Carde) (ýüzt. 539038) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 58,595.00 1.70 99,611.50 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
11
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, sort 1, Nm 34/1 (Ne20/1) (Ring Carde) (ýüzt. 539038) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 92,780.00 1.75 162,365.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
12
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) O.Е. (ýüzt. 539040) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 22,840.00 1.45 33,118.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
13
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) O.Е. (ýüzt. 539040) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 3,760.00 1.40 5,264.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
14
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 543486) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 7,000.00 1.25 8,750.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
15
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 543806) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 151,120.00 1.25 188,900.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
16
Üç gatly bir gezeklik zyýansyzlandyrylmadyk (fiksatorly) örtgi (ýüzt. 543848) (Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi) sany 1,200,000.0 0.20 240,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 620
17
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 543964) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 737,610.00 1.70 1,253,937.00 öňünden tölemek EXW Baherden etraby 110
18
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 543964) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 760,450.00 1.75 1,330,787.50 öňünden tölemek EXW Baherden etraby 110
19
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (ýüzt.544035) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 604,000.00 1.75 1,057,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
20
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, sort 1 dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne16/1) Ring Carde (ýüzt. 544036) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 703,000.00 1.70 1,195,100.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
21
Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt. 544613) (Dokma senagaty ministrligi) boý metr 2,930,000.0 0.00 6,520,900.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
22
Nah ýüplük dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544619) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 1.25 250,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
23
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 544619) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 1.30 1,300,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
24
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 20/1 (Ne12/1) O.E. (ýüzt. 544619) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 1.35 1,350,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
25
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 27/1 (Ne16/1) O.E. (ýüzt. 544619) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 1.40 280,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
26
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 544619) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 169,600.00 1.45 245,920.02 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
27
Nah ýüplü dokma sen. üçinNm 27/1 (Ne 161) O.E. (ýüzt. 544622) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 19,700.00 1.40 27,580.00 öňünden tölemek EXW Seýdi ş. 110
28
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544757) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 359,940.00 1.25 449,925.00 öňünden tölemek EXW Sakarçäge etraby 110
29
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 544757) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 379,947.00 1.30 493,931.09 öňünden tölemek EXW Sakarçäge etraby 110
30
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 544758) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 1.45 1,450,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
31
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 544758) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 1.40 1,400,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
32
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 544758) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 780,000.00 1.35 1,053,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
33
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 544758) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 408,800.00 1.30 531,440.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
34
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544758) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 500,000.00 1.25 625,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
35
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (ýüzt. 544761) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 400,000.00 1.65 660,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
36
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E. (ýüzt. 544761) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 108,320.00 1.25 135,400.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
37
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (ýüzt.544762) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 184,800.00 1.55 286,440.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
38
Nah ýüplük dokma senagat Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (ýüzt. 544763) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 43,000.00 1.75 75,250.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
39
Nah ýüplük dokma senagat Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544763) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 103,200.00 1.25 129,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
40
Nah ýüplük dokma senagat Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 544763) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 66,650.00 1.30 86,645.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
41
Nah ýüplük dokma senagat Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 544763) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 66,650.00 1.35 89,977.50 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
42
Nah ýüplük agardylmadyk ikigat dokma sen.üçin Ne 20/2 (Nm34/2) Kr.Dk.(ýüzt.544964)Dokma senagaty ministrligi kg. 5,000.00 2.00 10,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
43
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 544965) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 34,800.00 1.30 45,240.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
44
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 544965) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 34,800.00 1.35 46,980.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
45
Boýalan nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (ýüzt. 544966) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 105,000.00 8.00 840,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
46
Boýalan trikotaž mata Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring Karde (ýüzt. 544966) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 80,000.00 12.33 986,400.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
47
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, А klass, sort 1 Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring. 49.31 текс (ýüzt. 545098) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 164,336.00 1.65 271,154.41 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
48
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) О.Е. (ýüzt. 545558) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 1.25 375,000.00 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
49
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) О.Е. (ýüzt. 545558) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 177,200.00 1.30 230,359.98 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
50
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) О.Е. (ýüzt. 545558) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 167,600.00 1.35 226,260.00 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
51
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) О.Е. (ýüzt. 545558) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 84,955.00 1.40 118,937.00 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
52
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 545561) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 20,400.00 1.45 29,580.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
53
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (ýüzt. 545721) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 65,600.00 1.15 75,440.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
54
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 546114) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 1.70 1,700,000.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
55
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 546114) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 970,520.0 1.75 1,698,410.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
56
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (ýüzt. 546115) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 830,150.00 1.65 1,369,747.50 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
57
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 546115) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 331,350.00 1.70 563,295.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
58
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 546115) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 679,220.00 1.75 1,188,635.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
59
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 546115) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 921,525.00 1.40 1,290,135.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
60
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 546115) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 908,625.00 1.45 1,317,506.25 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
61
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 546116) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 1.40 1,400,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
62
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 546116) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 1.45 1,450,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
63
Nah ýüplük Nm 17 (Ne 10/1) Ring (ýüzt. 546116) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 215,000.00 1.30 279,500.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
64
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (ýüzt. 546116) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 215,000.00 1.65 354,750.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
65
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (ýüzt. 546116) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 1.70 1,700,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
66
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (ýüzt. 546116) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 1.75 1,750,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
67
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (ýüzt. 546258) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 274,580.00 1.70 466,786.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
68
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K. (ýüzt. 546258) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 460,220.00 1.75 805,385.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
69
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (ýüzt. 546260) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 350,000.00 1.70 595,000.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
70
Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (ýüzt. 546642) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 159,800.00 1.15 183,770.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
71
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 546645) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 1.30 259,999.98 öňünden tölemek EXW Baýramaly ş. 110
72
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 546645) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 99,997.00 1.35 134,995.95 öňünden tölemek EXW Baýramaly ş. 110
73
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 546649) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 240,000.00 1.35 324,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
74
Nah mata Panama çig Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E., Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E., agramy 208 g/in.m ( +/-5% ) (ýüzt. 546651) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 376,000.00 1.23 462,480.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
75
Nah mata Kreton çig Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E., Nm 34/1 (Ne 20/1 ) Ring Karde, agramy 153 g/in.m (+/-5% ) (ýüzt. 546651) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 1,680,000.0 1.24 2,083,200.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
76
Nah mata Pananma çig, Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E., Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E., agramy 168 g/in.m (+/-5% ) (ýüzt. 546651) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 636,000.00 1.20 763,200.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
77
Nah mata Flanel сровая Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E., Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E., agramy 168 g/in.m (+/-5% ) (ýüzt. 546651) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 2,544,000.0 1.20 3,052,800.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
78
Nah ýüplük ýekegat kardly pagta galyndylary bilen garylan pnewmomeh. maşyn. egrilen dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne12/1) O.E. (ýüzt.546653) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 110,000.00 1.18 129,799.99 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
79
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 546698) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 571,520.00 1.40 800,128.00 öňünden tölemek EXW Seýdi ş. 110
80
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly А klas,1-sort Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring. 59.17 текс (ýüzt. 546725) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 9,460.00 1.60 15,136.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
81
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (ýüzt. 547000) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 65,075.00 1.60 104,120.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
82
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 547463) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 168,000.00 1.45 243,600.02 öňünden tölemek EXW Halaç ş. 110
83
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) RING KD (ýüzt. 547498) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 121,525.00 1.60 194,440.00 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
84
Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt. 547771) (Dokma senagaty ministrligi) sany 200,000.00 0.00 4,011,900.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
85
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 548065) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 1.45 290,000.00 öňünden tölemek EXW Halaç ş. 110
86
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) О.Е. (ýüzt. 548067) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 5,600.00 1.30 7,280.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
87
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) О.Е. (ýüzt. 548279) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 14,400.00 1.30 18,720.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
88
Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly, 1-sort dokma sen. üçin Nm 17/1 (Ne10/1) Ring Carde (ýüzt. 548994) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.60 160,000.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
89
Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) RING KD (ýüzt. 549785) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 13,970.00 1.45 20,256.50 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
90
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) RING KD (ýüzt. 549785) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 13,970.00 1.55 21,653.50 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
91
Nah ýüplük Nm 34/2 (Ne 20/2) Kr DK (ýüzt. 549900) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 4,000.00 2.00 8,000.00 öňünden tölemek EXW Mary ş. 110
92
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat ,sort 2 dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 550119) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 36,600.00 1.15 42,090.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
93
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 550259) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 413,660.00 1.45 599,807.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
94
Nah ýüplük ýekegat kardly pagta galyndylary bilen garylan pnewmomeh. maşyn. egrilen dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne12/1) O.E. (ýüzt. 550915) (Минтекстиль) kg. 200,000.00 1.35 270,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
95
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) RING (ýüzt. 550918) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 60,000.00 1.70 102,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
96
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 550919) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 170,750.00 1.45 247,587.52 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
97
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 40/1 (Ne 24/1) O.E.(ýüzt. 551545) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.50 150,000.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
98
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 551545) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.45 145,000.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
99
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrileny Nm 27/1 (Ne 16/1) (ýüzt. 551545) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.40 140,000.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
100
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenly Nm 20/1 (Ne 12/1) (ýüzt. 551545) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.35 135,000.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
101
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (ýüzt. 551548) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 460,000.00 1.20 552,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
102
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 552032) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 2.86 286,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
türkmen manady
103
Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt. 538298) ("Türkmenhaly" Söwda merkezi) in.m. 131.63 0.00 212,609.5208 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 104
104
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 539028) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 14,280.00 31.50 449,820.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
105
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (ýüzt. 539029) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 68,975.00 30.60 2,110,635.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
106
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (ýüzt. 539029) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 172,280.00 31.50 5,426,820.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
107
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 539033) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 84,400.00 30.60 2,582,640.00 öňünden tölemek EXW Bäherden etraby 110
108
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 539033) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 15,600.00 31.50 491,400.00 öňünden tölemek EXW Bäherden etraby 110
109
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E.(ýüzt. 539035) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 80,000.00 23.40 1,872,000.00 öňünden tölemek EXW Sakarçäge etraby 110
110
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen (ýüzt. 539036) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 24.30 4,860,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
111
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen (ýüzt. 539036) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 10,500.00 25.20 264,600.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
112
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1 Nm 27/1 (Ne16/1) (Ring Carde) (ýüzt. 539039) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 121,905.00 30.60 3,730,293.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
113
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1 Nm 34/1 (Ne20/1) (Ring Carde) (ýüzt. 539039) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 130,720.00 31.50 4,117,680.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
114
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (ýüzt. 539041) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 52,760.00 21.50 1,134,340.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
115
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) Open End (ýüzt. 539041) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 20,240.00 25.20 510,048.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
116
Nah ýüplük dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 161) O.E. (ýüzt. 543484) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 25,580.00 25.20 644,616.00 öňünden tölemek EXW Seýdi ş. 110
117
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 543485) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 53,400.00 22.50 1,201,500.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
118
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 543805) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 126,780.00 22.50 2,852,550.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
119
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin. Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 543965) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 946,930.00 30.60 28,976,058.00 öňünden tölemek EXW Baherden etraby 110
120
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 543965) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 976,350.00 31.50 30,755,024.00 öňünden tölemek EXW Baherden etraby 110
121
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, sort 1 Nm 27/1 (Ne16/1) Ring Carde (ýüzt. 544034) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 857,000.00 30.60 26,224,200.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
122
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 544615) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 29,827.00 24.30 724,796.06 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
123
Nah ýüplük dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 54616) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 40,500.00 31.50 1,275,750.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
124
Nah ýüplük dokma sen. üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544616) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 44,800.00 22.50 1,008,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
125
Nah ýüplük dokma sen. üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 54616) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 38,350.00 23.40 897,390.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
126
Nah ýüplük dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 544616) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 38,350.00 24.30 931,905.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
127
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (ýüzt. 544617) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 780,000.00 31.50 24,570,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
128
Nah ýüplük dokma senagat üçin iki gatly agardylmadyk Ne 20/2 (Nm 34/2) Kr.Dk. (ýüzt. 544618) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 978,000.00 36.00 35,208,000.00 öňünden tölemek EXW Kaka etraby 110
129
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly agardylmadyk dokma senagat üçin. Ne 34/1 (Nm 20/1) Kr.Dk. (ýüzt. 544618) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 31.50 31,500,000.00 öňünden tölemek EXW Kaka etraby 110
130
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly agardylmadyk dokma senagat üçin. Ne 27/1 (Nm 16/1) Kr.Dk. (ýüzt. 544618) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 992,000.0 30.60 30,355,200.00 öňünden tölemek EXW Kaka etraby 110
131
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544620) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 22.50 4,500,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
132
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt.544620) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 23.40 23,400,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
133
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 544620) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 24.30 24,300,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
134
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt.544620) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 25.20 5,040,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
135
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt.544620) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 190,400.00 26.10 4,969,440.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
136
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 27/1 (Ne 161) O.E. (ýüzt. 544621) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 25.20 2,520,000.00 öňünden tölemek EXW Seýdi ş. 110
137
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544757) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 463,060.00 22.50 10,418,850.00 öňünden tölemek EXW Sakarçäge etraby 110
138
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 544757) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 469,353.00 23.40 10,982,860.00 öňünden tölemek EXW Sakarçäge etraby 110
139
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 544759) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 26.10 26,100,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
140
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 544759) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.00 25.20 25,200,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
141
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 544759) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 920,000.00 24.30 22,356,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
142
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 544759) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 491,200.00 23.40 11,494,080.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
143
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544759) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 500,000.00 22.50 11,250,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
144
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma senagat üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (ýüzt.544760) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 195,200.00 27.90 5,446,080.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
145
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 544963) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 25,200.00 23.40 589,680.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
146
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 544963) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 25,200.00 24.30 612,360.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
147
Nah ýüplük iki gatly agardylmadyk dokma sen. üçin Ne 20/2 (Nm 34/2) Kr.Dk. (ýüzt. 544967) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 120,000.00 36.00 4,320,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
148
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, А klass, sort 1 Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring. 49.31 текс (ýüzt. 545097) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 285,480.00 29.70 8,478,756.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
149
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, А klass, sort 1 Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring. 37.00 текс (ýüzt. 545097) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 503,546.00 30.60 15,408,508.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
150
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) О.Е. (ýüzt. 545559) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 22.50 6,750,000.00 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
151
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) О.Е. (ýüzt. 545559) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 283,852.00 23.40 6,642,136.50 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
152
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) О.Е. (ýüzt. 545559) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 24.30 4,860,000.00 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
153
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) О.Е. (ýüzt. 545559) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 187,745.00 25.20 4,731,174.00 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
154
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 545560) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 170,655.00 26.10 4,454,095.50 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
155
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (ýüzt. 545720) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 86,500.00 20.70 1,790,550.12 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
156
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 546113) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 500,000.00 30.60 15,300,000.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
157
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 546113) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 485,480.00 31.50 15,292,620.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
158
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (ýüzt. 546259) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 238,180.00 30.60 7,288,308.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
159
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K. (ýüzt. 546259) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 248,080.00 31.50 7,814,520.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
160
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (ýüzt. 546261) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 150,000.00 30.60 4,590,000.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
161
Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (ýüzt. 546646) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 70,200.00 20.70 1,453,140.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
162
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 546647) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 23.40 2,340,000.00 öňünden tölemek EXW Baýramaly ş. 110
163
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 546647) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 76,543.00 24.30 1,859,994.88 öňünden tölemek EXW Baýramaly ş. 110
164
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin. Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (ýüzt. 546648) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 160,000.00 24.30 3,888,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
165
Nah ýüplük ýekegat kardly pagta galyndylary bilen garylan pnewmomeh. maşyn. egrilen dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne12/1) O.E. (ýüzt.546650) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 85,000.00 24.30 2,065,499.88 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
166
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 546652) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 250,000.00 25.20 6,300,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
167
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 546652) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 250,000.00 26.10 6,525,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
168
Nah ýüplük Nm 17 (Ne 10/1) Ring Karde (ýüzt. 546652) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 53,750.00 28.80 1,548,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
169
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (ýüzt. 546652) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 53,750.00 29.70 1,596,375.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
170
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (ýüzt. 546652) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 250,000.00 30.60 7,650,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
171
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (ýüzt. 546652) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 250,000.00 31.50 7,875,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
172
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 546701) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 252,480.00 25.20 6,362,496.00 öňünden tölemek EXW Seýdi ş. 110
173
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly А klas,1-sort, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring. 59.17 текс (ýüzt. 546726) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 32,540.00 28.80 937,152.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
174
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 545729) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 129,500.00 24.30 3,146,850.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
175
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring Karde (ýüzt. 546999) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 184,000.00 29.70 5,464,800.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
176
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (ýüzt. 546698) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 58,650.00 30.60 1,794,690.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
177
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 546698) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 140,780.00 31.50 4,434,570.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
178
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 546698) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 220,975.00 25.20 5,568,570.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
179
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 546698) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 223,000.00 26.10 5,820,300.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
180
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 546698) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 19,000.00 28.80 547,200.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
181
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 547464) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 42,000.00 26.10 1,096,200.00 öňünden tölemek EXW Halaç ş. 110
182
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) RING KD (ýüzt. 547499) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 50,975.00 28.80 1,468,080.00 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
183
Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt. 547770) (Dokma senagaty ministrligi) sany 200,000.00 0.00 14,043,650.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
184
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 548063) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 50,000.00 26.10 1,305,000.00 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
185
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) О.Е. (ýüzt. 548066) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 5,000.00 22.50 112,500.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
186
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) О.Е. (ýüzt. 548068) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 14,400.00 23.40 336,960.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
187
Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt. 548141) (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi) sany 750,000.00 0.00 3,095,250.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 620
188
Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly, 1-sort dokma sen. üçin Nm 17/1 (Ne10/1) Ring Carde (ýüzt. 548993) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 40,000.00 28.80 1,152,000.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
189
Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) RING KD (ýüzt. 549786) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 19,030.00 26.10 496,683.00 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
190
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) RING KD (ýüzt. 549786) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 19,030.00 27.00 513,810.00 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
191
Nah ýüplük Nm 34/2 (Ne 20/2) Kr DK (ýüzt. 5498990) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 16,000.00 36.00 576,000.00 öňünden tölemek EXW Mary ş. 110
192
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat ,sort 2 dokma sen. Üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 550118) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 350,000.00 20.70 7,245,000.50 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
193
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 550260) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 236,800.00 26.10 6,180,480.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
194
Nah ýüplük ýekegat kardly pagta galyndylary bilen garylan pnewmomeh. maşyn. egrilen dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne12/1) O.E. (ýüzt. 550914) (Минтекстиль) kg. 50,000.00 24.30 1,215,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
195
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 12/1 (Ne 7/1) RING (ýüzt. 550916) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 63,680.00 21.60 1,375,488.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
196
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) RING (ýüzt. 550917) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 36,000.00 30.60 1,101,600.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
197
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 550920) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 184,250.00 26.10 4,808,925.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
198
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E. (ýüzt. 551546) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 500,000.00 21.60 10,800,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
199
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 40/1 (Ne 24/1) O.E. (ýüzt. 551547) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 27.00 2,700,000.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
200
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 551547) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 26.10 2,610,000.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
201
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 551547) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 25.20 2,520,000.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
202
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 551547) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 24.30 2,430,000.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
Içerki
türkmen manady
203
Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt. 538063) ("Türkmenhaly" Söwda merkezi) in.m. 2,789.35 0.00 4,655,506.83 öňünden tölemek EXW alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 104
204
Nah ýüplük iki gatly agardylmadyk dokma sen. üçin Ne 20/2 (Nm 34/2) Kr.Dk. (ýüzt. 545557) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 85,000.00 36.00 3,060,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
Gurluşyk önümleri
Daşarky
ABŞ-nyň dollary
1
Reňksiz aýna 2.5 mm. (ýüzt. 546596) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 200,000.00 1.26 252,000.00 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
2
Reňksiz aýna 3 mm. (ýüzt. 546596) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 50,000.00 1.51 75,500.00 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
3
Reňksiz aýna 3,2 mm. (ýüzt. 546596) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 250,000.00 1.61 402,500.00 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
4
Reňksiz aýna 3,5 mm. (ýüzt. 546596) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 300,000.00 1.77 531,000.00 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
5
Reňksiz aýna 4 mm. (ýüzt. 546596) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 100,000.00 2.01 201,000.00 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
6
Reňksiz aýna 5 mm. (ýüzt. 546596) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 50,000.00 2.52 126,000.00 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
7
Reňksiz aýna 6 mm. (ýüzt. 546596) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 80,000.00 3.02 241,600.00 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
8
Reňksiz aýna 8 mm. (ýüzt. 546596) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 50,000.00 4.02 201,000.00 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
9
Reňksiz aýna 10 mm. (ýüzt. 546596) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 500,000.00 5.03 2,515,000.00 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
Bellik: TDHÇMB-nyň söwdalaryna çykarylan pagta we nebit önümleriniň bahalary halkara nyrhnamalara laýyklykda günde üýtgeýär (pagta boýunça “Cotton Outlook” maglumat agentliginiň, nebit önümleri boýunça “Platts” maglumat agentliginiň we polimer önümleri boýunça “ICIS” maglumat agentliginiň maglumatlaryna laýyklykda ).
Walýuta hasaplaýjy
RUB
TMT
USD
EUR
RUB

1 RUB = 0,047 TMT

RUB
TMT
USD
EUR
TMT

1 TMT = 21,21 RUB