Kotirowkalar

BILDIRIŞ!!!

Hormatly dellallar!
Nebit we gaz pudagy boýunça birža söwdalary:
Duşenbe - Anna günler aralygy sagat 16:30-da
Şenbe güni sagat 12:00 geçiriler

Faýly ýükleme
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy
26.11.2020ý. № 254 söwdalaryna çykarylýan harytlar
LOT №
Haryt Ölçeg birligi Möçberi Bahasy JEMI Töleg şerti Iber. şert. Nokady Satyjy dellal
Nebit-himiýa önümleri
Daşarky
ABŞ-nyň dollary
1
Garyşyk parafin gaçy (TNGIZT) (ýüzt. 530436) tonna 1,500.00 555.00 832,500.00 öňünden tölemek FCA TNGIZT 205
2
"B" kysymly natriý sulfaty (ýüzt.532889) ("Türkmenhimiýa" DK) tonna 4,000.00 130.00 520,000.00 öňünden tölemek FOB Bekdaş 107
3
Tehniki hlorly magniý (bişofid) (ýüzt.532891) ("Türkmenhimiýa"DK) tonna 8,500.00 85.00 722,500.00 öňünden tölemek FOB Bekdaş 107
4
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn (gaplanan, gaby alyjynyň hasabyna) Ugry Özbegistan (ýüzt.532892) ("Türkmenhimiýa"DK) tonna 10,000.00 210.00 2,100,000.00 öňünden tölemek DAP Farap 107
5
Tehniki kükürt kislotasy (ýüzt. 532893) ("Türkmenhimiýa"DK) tonna 20,000.00 110.00 2,200,000.00 öňünden tölemek FCA st.Zerger 107
6
Oksigumat (ýüzt. 532895) ("Türkmenhimiýa"DK) tonna 400.00 800.00 320,000.00 öňünden tölemek EXW S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawody 107
7
K-354 kysymly tehniki gurumy (ýüzt.533305) ("Turkmenkhimiya" DK) tonna 800.00 1,750.00 1,400,000.00 öňünden tölemek EXW "Hazar" himiýa zawody 107
8
Natriý hlorly (nahar duzy) senagatda ulanmak üçin däneli (ýüzt.534113) ("Türkmenhimiýa" DK) tonna 100,000.00 35.00 3,500,000.00 öňünden tölemek EXW "Guwlyduz" kombinady 107
9
Birinji hilli №1 ýodlanan iýmitlik nahar duzy №0 (ýüzt.534115) ("Türkmenhimiýa" DK) tonna 20,000.00 165.00 3,300,000.00 öňünden tölemek EXW "Guwlyduz" kombinady 107
10
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli), gaplanan (gaby alyjynyň hasabyna) (iň pes möçberi 5 000 tonn) ("Türkmensenagat eksport-imort" AGPJ ) (ýüzt. 535899) tonna 18,000.00 175.00 3,150,000.00 öňünden tölemek FCA "Garabogazkarbamid" zawody 743
11
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) (iň pes möçberi 5 000 tonn) gaplanan (gaby alyjynyň hasabyna) Ugry Hindistan ("Türkmensenagat eksport-imort" AGPJ ) (ýüzt. 537238) tonna 10,000.00 170.00 1,700,000.00 öňünden tölemek FCA "Tejenkarbamid" zawody 743
12
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn (ýüzt.537880) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 50,000.00 160.00 8,000,000.00 öňünden tölemek FOB Bekdaş / FCA "Garabogazkarbamid" zawody 107
13
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn (ýüzt.541622) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 50,000.00 160.00 8,000,000.00 öňünden tölemek FOB Bekdaş / FCA "Garabogazkarbamid" zawody 107
14
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli), gaplanan (gaby alyjynyň hasabyna) iň pes möçberi 5 000 tonna ("Türkmensenagat eksport-imort" AGPJ) (ýüzt.542035) tonna 15,000.00 175.00 2,625,000.00 öňünden tölemek FOB / FCA "Garabogazkarbamid" zawody 743
15
"B" kysymly karbamid" (ýokary hilli) topbaklaýyn (ýüzt.542059) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 140,000.00 160.00 22,400,000.00 öňünden tölemek FOB Bekdaş / FCA "Garabogazkarbamid" zawody 107
16
Ownuk markaly, 1-njy hilli maýdalanan kaliý hloridy, topbaklaýyn (harydyň gaby we onuň gaplanmagy alyjynyň hasabyna) (ýüzt.543584) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 20,000.00 550.00 11,000,000.00 öňünden tölemek EXW Lebap welaýaty, ş. Garlyk 107
17
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn) Ugry Owganystan (ýüzt. 543585) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 50,000.00 220.00 11,000,000.00 öňünden tölemek DAP Serhetabat 107
18
Ýokary hilli gerdejik görnüşli nahar duzy (ýüzt.543760) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 1,000.00 155.00 155,000.00 öňünden tölemek EXW "Guwlyduz" kombinaty 107
19
Birinji hilli №1 ýodlanan iýmitlik nahar duzy (ýüzt.543761) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 10,000.00 150.00 1,500,000.00 öňünden tölemek EXW "Guwlyduz" kombinaty 107
20
А-80 kysymly awtobenzin (TNGIZT)"Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 100 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (ýüzt. 547381) tonna 10,000.00 275.00 2,750,000.00 öňünden tölemek FCA Kenar nebit kärhanasy 205
21
T60-475-119 (TDS-1097-2018) kysymly ýokary dykyzlykly polietilen 25 kg.haltalarda "ICIS", "Россия, CPT Москва" baha aňlatmasy "ПНД", "Литье" setiri, indirim $ 340 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 552 ABŞ/tn. Ugry GDA ýurtlary (ýüzt.551591) "Türkmengaz" DK tonna 3,220.00 552.00 1,777,440.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
22
Inpipe 100 natural kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018)25 kg.haltalarda, "ICIS", "Polyethylene Pipe Grade Middle East "PE Pipe Black HDPE 100" baha aňlatmasy "CFR GCC" setiri, indirim $ 140 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 725 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe (ýüzt.551597) ("Türkmengaz" DK) tonna 4,956.00 725.00 3,593,100.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
23
T60-475-119 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda "ICIS", "PE HDPE IM" baha aňlatmasy "CFR Turkey Middle East Origin" setiri, indirim $ 190 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 552 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe (ýüzt.551598) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 552.00 3,312,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
24
T50-500 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.halta "ICIS" "PE HDPE IM" baha aňlatmasy "CFR Turkey Middle East Origin" setiri, aşak çägi $ 587 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe (ýüzt.551599) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 587.00 3,522,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
25
Inpipe 100 natural kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS", "Polyethylene Pipe Grade (Middle East)" baha aňlatmasy "PE Pipe Black HDPE 100" "CFR GCC" setiri, aşaky çägi $ 725 ABŞ/tn. Ugry Owganystan (ýüzt.551600) "Türkmengaz"DK tonna 1,000.00 725.00 725,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
26
T60-475-119 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda "Platts", "Platts Asian Weekly HDPE Price Assessments" baha aňlatmasy "CFR S Asia", "HPDE INJ $/mt " setiri, aşaky çägi $ 552 ABŞ/tn. Ugry Owganystan (ýüzt.551601) ("Türkmengaz" DK) tonna 1,000.00 552.00 552,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
27
T50-500 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.halta, "Platts" "Platts Asian Weekly HDPE Price Assessments"baha aňlatmasy"CFR S Asia" "HPDE INJ $/mt " setiri, aşaky çägi $ 587 ABŞ/tn. Ugry Owganystan (ýüzt.551602) ("Türkmengaz" DK) tonna 1,000.00 587.00 587,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
28
Inpipe 100 natural kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS", "Polyethylene Pipe Grade(Middle East)" baha aňlatmasy "PE Pipe Black HDPE 100" "CFR GCC" setiri, aşak çägi $ 725 ABŞ/tn. Ugry Hindistan (ýüzt.551603) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 725.00 4,350,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
29
T60-475-119 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda "Platts", "Platts Asian Weekly HDPE Price Assessments" baha aňlatmasy "CFR S Asia", "HPDE INJ $/mt " setiri, aşaky çägi $ 552 ABŞ/tn. Ugry Hindistan (ýüzt.551604) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 552.00 3,312,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
30
T50-500 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalar, "Platts", "Platts Asian Weekly HDPE Price Assessments" baha aňlatmasy "CFR S Asia", "HPDE INJ $/mt " setiri, aşaky çägi $ 587 ABŞ/tn. Ugry Hindistan (ýüzt.551605) "Türkmengaz"DK tonna 6,000.00 587.00 3,522,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
31
Inpipe 100 natural kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS", "Polyethylene Pipe Grade(Middle East)" baha aňlatmasy "PE Pipe Black HDPE 100" "CFR GCC" setiri, aşaky çägi $ 725 ABŞ/tn. Ugry Päkistan (ýüzt.551606) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 725.00 4,350,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
32
T60-475-119 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda "Platts", "Platts Asian Weekly HDPE Price Assessments" baha aňlatmasy "CFR S Asia", "HPDE INJ $/mt " setiri, aşaky çägi $ 552 ABŞ/tn. Ugry Päkistan (ýüzt.551607) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 552.00 3,312,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
33
T50-500 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalar, "Platts", "Platts Asian Weekly HDPE Price Assessments" baha aňlatmasy "CFR S Asia", "HPDE INJ $/mt " setiri, aşaky çägi $ 587 ABŞ/tn. Ugry Päkistan (ýüzt.551608) "Türkmengaz"DK tonna 3,000.00 587.00 1,761,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
34
Inpipe 100 natural kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalar, "ICIS", "Polyethylene Pipe Grade (Asia-Pacific)" baha aňlatmasy "PE Pipe Natural Colour HDPE 100" "CFR Asia SE" setiri, aşaky çägi $ 725 ABŞ/tn. Ugry Günorta-Gündogar Aziýa (ýüzt.551609) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 725.00 4,350,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
35
T60-475-119 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda "ICIS", "Polyethylene (Asia-Pacific)" baha aňlatmasy "HDPE Injection" "CFR SE Asia All Origins" setiri, aşak çägi $ 552 ABŞ/tn. Ugry Günorta-Gündogar Aziýa (ýüzt.551611) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 552.00 3,312,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
36
T50-500 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS", "Polyethylene (Asia-Pacific)" baha aňlatmasy "HDPE Injection" "CFR SE Asia All Origins" setiri, aşaky çägi $ 587 ABŞ/tn. Ugry Günorta-Gündogar Aziýa (ýüzt.551612) ("Türkmengaz" DK) tonna 6,000.00 587.00 3,522,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
37
BND 60/90 kysymly şepbeşik ýol bitumy (SNGIZ) (ýüzt. 552820) tonna 5,500.00 250.00 1,375,000.00 öňünden tölemek FCA SNGIZ 205
38
Gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy EKO-5 (TNGIZT) (sort-ABC) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "ULSD 10ppm" setiri, indirim $ 15 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (ýüzt. 552821) tonna 8,400.00 275.00 2,310,000.00 öňünden tölemek FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty we/ýa-da FCA Kenar nebit kärhanasy 205
39
B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn Ugry Ýewropa (ýüzt.554926) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 100,000.00 160.00 16,000,000.00 öňünden tölemek FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 107
40
A4009MFN 1325 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS" "Россия,CPT Москва" baha aňlatmasy "ПНД" "Литье" setiri, aşaky çägi $ 589 ABŞ/tn. Ugry GDA ýurtlary (ýüzt.558825) ("Türkmengaz" DK) tonna 10,000.00 589.00 5,890,000.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
41
T50-500 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda, "ICIS", "Россия, CPT Москва" baha aňlatmasy "ПНД", "Литье" setiri, indirim $ 300 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 587 ABŞ/tn. Ugry GDA ýurtlary (ýüzt.558826) ("Türkmengaz" DK) tonna 5,680.00 587.00 3,334,160.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
42
A4009MFN 1325 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018)25 kg.haltalarda, "ICIS", "PE HDPE IM" baha aňlatmasy "CFR Turkey Middle East Origin" setiri, aşaky çägi $ 589 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe (ýüzt.558827) ("Türkmengaz" DK) tonna 8,500.00 589.00 5,006,500.00 öňünden tölemek FCA FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 512
43
А-95 kysymly awtobenzin (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 124 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (ýüzt. 558971) tonna 2,000.00 275.00 550,000.00 öňünden tölemek FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 205
44
BND 60/90 kysymly Şepbeşik ýol bitumy (TNGIZT) (ýüzt. 558973) tonna 20,000.00 171.00 3,420,000.00 öňünden tölemek FCA TNGIZT 205
45
А-92 kysymly awtobenzin (TNGIZT)"Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm", setiri, goşulan $ 25 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 280 ABŞ/tn. Ugry Owganystan(ýüzt. 559539) tonna 6,500.00 280.00 1,820,000.00 öňünden tölemek FCA Ymamnazar gümrük terminaly 205
46
Biaksial-iki okly-ugrukdyrylan polipropilen örtügi 25 µ (TNGIZT) (ýüzt. 562847) tonna 500.00 2,133.46 1,066,730.00 öňünden tölemek FCA TNGIZT 205
47
Nebit koksynyň galyndysy (kondisiýa däl) (TNGIZT) (ýüzt. 562848) tonna 2,631.50 93.00 244,729.50 öňünden tölemek FCA TNGIZT 205
48
А-95 kysymly awtobenzin (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm", setiri, indirim $ 124 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 275ABŞ/tn. (ýüzt. 562851) tonna 7,000.00 275.00 1,925,000.00 öňünden tölemek FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 205
49
TS-1 kysymly uçar kerosini (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Jet" setiri, indirim $ 50 ABŞ/tn. aşaky çägi 200 ABŞ/tn. Ugry Gruziýa (ýüzt. 564194) tonna 25,000.00 200.00 5,000,000.00 öňünden tölemek FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 205
50
Gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy EKO-5 (sort-E) "FOB Italy" baha aňlatmasy "ULSD 10ppm"setiri, aşaky çägi 275 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt. 564196) tonna 10,000.00 275.00 2,750,000.00 öňünden tölemek FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty we/ýa-da FCA Kenar nebit kärhanasy 205
51
Gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy EKO-5 (sort-F) " "FOB Italy" baha aňlatmasy "ULSD 10ppm" setiri, aşaky çägi 275 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt. 564197) tonna 10,000.00 275.00 2,750,000.00 öňünden tölemek FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty we/ýa-da FCA Kenar nebit kärhanasy 205
52
TIP I-Soekstrudirlenen polipropilen örtügi 25µ (TNGIZT) (ýüzt. 564199) tonna 500.00 3,277.60 1,638,800.00 öňünden tölemek FCA TNGIZT 205
53
TS-1 kysymly uçar kerosini (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" bah aňlatmasy "Jet" setiri, indirim $ 50 ABŞ/tn. aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn.. (ýüzt. 564201) tonna 25,000.00 200.00 5,000,000.00 öňünden tölemek FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 205
54
TS-1 kysymly uçar kerosini (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" bah aňlatmasy "Jet" setiri, indirim $ 20 ABŞ/tn. aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. (ýüzt. 564202) tonna 20,000.00 200.00 4,000,000.00 öňünden tölemek FCA Kenar nebit kärhanasy 205
55
TS-1 kysymly uçar kerosini (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" aňlatmasy "Jet" setiri, indirim $ 75 ABŞ/tn. aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn.Ugry Ýewropa (ýüzt. 564203) tonna 14,000.00 200.00 2,800,000.00 öňünden tölemek FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 205
56
"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn, gaplanan (gaby alyjynyň hasabyna) (ýüzt.565118) ("Türkmenhimiýa" DK) tonna 250,000.00 160.00 40,000,000.00 öňünden tölemek FOB Bekdaş / FCA "Garabogazkarbamid" zawody 107
57
ECO 93 kysymly awtobenzini (TDS 1233-2019) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm" setiri, aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. Ugry Özbegistan .(ýüzt.565140) ("Türkmengaz" DK) tonna 15,000.00 275.00 4,125,000.00 öňünden tölemek FCA Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawody 512
58
ECO 93 kysymly awtobenzini (TDS 1233-2019) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm"setiri, indirim $ 140 ABŞ/tn. aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. Ugry Ýewropa. (ýüzt.565141) ("Türkmengaz" DK) tonna 10,000.00 275.00 2,750,000.00 öňünden tölemek FCA Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawody 512
59
L-0,2-62 kysymly dizel ýangyjy "Platts" "FOB MED (Italy)" baha aňlatmasy "Gasoil 0.1%" setiri, indirim $ 100 ABŞ/tn. aşaky çägi $ 280 ABŞ/tn. (TNGIZT) Ugry Ýewropa (ýüzt.565190) tonna 50,000.00 280.00 14,000,000.00 öňünden tölemek FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 205
60
L-0,2-62 kysymly dizel ýangyjy "Platts" "FOB MED (Italy)" baha aňlatmasy "Gasoil 0.1%" setiri, indirim $ 49 ABŞ/tn. aşaky çägi $ 280 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.565191) tonna 50,000.00 280.00 14,000,000.00 öňünden tölemek FCA Kenar nebit kärhanasy 205
61
Gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "ULSD 10ppm"setiri, goşulan $ 30 ABŞ/tn. aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (ýüzt. 565193) tonna 2,200.00 275.00 605,000.00 öňünden tölemek FCA Kerki şäherindäki aralyk-paýlaýjy nebit bazasy 205
62
L-0,2-62 kysymly dizel ýangyjy "Platts" "FOB MED (Italy)" baha aňlatmasy "Gasoil 0.1%" setri, aşaky çägi $ 280 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.565194) tonna 3,000.00 280.00 840,000.00 öňünden tölemek FCA Kerki şäherindäki aralyk-paýlaýjy nebit bazasy 205
63
Az kükürtli ýakyş mazudy (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy" "Fuel Oil 1%" setiri, indirim $ 55 ABŞ/tn. aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. (ýüzt.565195) tonna 10,000.00 200.00 2,000,000.00 öňünden tölemek FOB Türkmenbaşy halkara deňiz porty 205
64
Tehniki kükürt tokgalaýyn (gapsyz) ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.565721) tonna 350,000.00 12.00 4,200,000.00 öňünden tölemek EXW "Bagtyýarlyk" şertnamalaýyn çäginde ýerleşýän GGIZ № 1 zawody 512
içerki
türkmen manady
65
Natriý hlorly (nahar duzy) senagatda ulanmak üçin däneli (ýüzt.543583) ("Türkmenhimiýa DK") tonna 50,000.00 400.00 20,000,000.00 öňünden tölemek "Guwlyduz" kombinaty 107
Oba hojalyk önümleri
Daşarky
ABŞ-nyň dollary
1
Guradylan arassalanmadyk buýan köki we kök baldaklary (ýüzt. 532682) (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi) tonna 960.00 500.00 480,000.00 öňünden tölemek FCA Türkmenabat ş. 620
içerki
türkmen manady
2
Pagta -süýümi, tip 4/5 sort 1, 2020 ý. hasyly (ýüzt. 566641) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi) tonna 2,000.00 8,905.00 17,810,000.00 öňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 239
3
Pagta -süýümi, tip 4/5 sort 2, 2020 ý. hasyly (ýüzt. 566641) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna 500.00 8,552.00 4,276,000.00 öňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 239
4
Pagta -süýümi, tip 4/5 sort 3, 2020 ý. hasyly (ýüzt. 566641) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna 900.00 8,492.00 7,642,800.00 öňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 239
5
Pagta -süýümi, tip 4/5 sort 4, 2020 ý. hasyly (ýüzt. 566641) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna 2,000.00 8,442.00 16,884,000.00 öňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 239
6
Pagta -süýümi, tip 4 sort 1, 2020 ý. hasyly (ýüzt. 566952) (Daşky gurşawy goramak gullugynyň Tokaý hojalygy müdirligi) tonna 4.538 8,905.00 40,410.89 öňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 461
7
Pagta -süýümi, tip 5 sort 3, 2020 ý. hasyly (ýüzt. 566952) (Daşky gurşawy goramak gullugynyň Tokaý hojalygy müdirligi) tonna 5.566 8,492.00 47,266.47 öňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 461
Maşyngurluşyk önümleri
Daşarky
ABŞ-nyň dollary
1
Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (478671 ýüzt.) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) sany 9 0.00 556,400.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
2
"Mersedes-Benz S600" awtomobili (bronirlenen), 2001ý. hereket. belgisi 13797040013278, nowa belgisi WDB2201781A243608 (ýüzt. 508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) sany 1 48,500.00 48,500.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
3
"Mersedes-Benz S600 "awtomobili(bronirlenen), 2001 ý. hereket. belgisi 13797040013054, nowa belgisi WDB2201781A243936 (ýuzt. 508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) sany 1 48,500.00 48,500.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
4
"Bentley Continental" awtomobili (bronirlenen), 2009ý. nowa belgisi SCBBP93W19C060389 (ýuz. 511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) sany 1 75,500.00 75,500.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
5
"Cadillac STS" awtomobili (bronirlenen), 2010ý. nowa belgisi 1G6DU6EA4A0119765 (ýuzt.511169) (Türkmenis-tanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) sany 1 72,500.00 72,500.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
6
"Lexus LS460 L AWD" awtomobili (bronirlenen), 2009ý. Hereketlen.belgisi 1UR-0147809, nowasynyň belgisi JHDL5EF7A5001023 (ýuzt.511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) sany 1 40,000.00 40,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
7
"Mercedes-Benz S600L" awtomobili (bronirlenen), 2006 ý. hereket. belgisi 27595340017624, nowa belgisi WDD2211761A085306 (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) (ýüzt.565716) sany 1 65,500.00 65,500.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
türkmen manady
8
Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (475969 ýüztutma) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) sany 2 0.00 3,920,783.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 5
içerki
türkmen manady
9
Samoswal "Hyundai HD 270" kysymly awtomobil,2013 ý. № mator D6ACD248910, № kuzow KMCDB18CPDC076863, AY 64-76 MR döwlet belgili (Türkmenistanyň "Senagat" DTB-nyň Aşgabat şäher "Dostluk" şahamçasy) (ýüzt.564850) sany 1 200,000.00 200,000.00 öňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 5
Ýeňil senagat önümleri
Daşarky
ABŞ-nyň dollary
1
Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt. 538060) ("Türkmenhaly" Söwda merkezi) in.m. 92.76 0.00 39,222.29 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 104
2
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, А klass, sort 1, Nm 27/1 (Ne16/1) (Ring Carde) (ýüzt. 539038) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 26,345.00 1.70 44,786.50 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
3
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, sort 1, Nm 34/1 (Ne20/1) (Ring Carde) (ýüzt. 539038) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 51,530.00 1.75 90,177.50 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
4
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 543806) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 65,120.00 1.25 81,400.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
5
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 543964) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 625,915.00 1.70 1,064,055.50 öňünden tölemek EXW Baherden etraby 110
6
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 543964) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 572,065.00 1.75 1,001,113.75 öňünden tölemek EXW Baherden etraby 110
7
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (ýüzt.544035) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 283,200.00 1.75 495,600.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
8
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, sort 1 dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne16/1) Ring Carde (ýüzt. 544036) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 5,435.00 1.70 9,239.50 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
9
Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt. 544613) (Dokma senagaty ministrligi) boý metr 2,286,685.0 0.00 5,084,582.00 öňünden tölemek FCA Herrik gala 110
10
Nah ýüplük dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544619) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 1.25 250,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
11
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 544619) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 1.30 1,300,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
12
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 20/1 (Ne12/1) O.E. (ýüzt. 544619) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 955,000.00 1.35 1,289,250.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
13
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 27/1 (Ne16/1) O.E. (ýüzt. 544619) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 1.40 280,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
14
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 544619) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 169,600.00 1.45 245,920.02 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
15
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544757) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 299,940.00 1.25 374,925.00 öňünden tölemek EXW Sakarçäge etraby 110
16
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 544758) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 1.45 1,450,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
17
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 544758) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 1.40 1,400,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
18
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 544758) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 517,800.00 1.35 699,030.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
19
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 544758) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 6,600.00 1.30 8,580.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
20
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544758) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 460,000.00 1.25 575,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
21
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (ýüzt. 544761) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 400,000.00 1.65 660,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
22
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E. (ýüzt. 544761) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 76,716.20 1.20 92,059.45 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
23
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (ýüzt.544762) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 184,800.00 1.55 286,440.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
24
Nah ýüplük dokma senagat Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (ýüzt. 544763) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 43,000.00 1.75 75,250.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
25
Nah ýüplük dokma senagat Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544763) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 103,200.00 1.25 129,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
26
Nah ýüplük dokma senagat Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 544763) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 66,650.00 1.30 86,645.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
27
Nah ýüplük dokma senagat Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 544763) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 66,650.00 1.35 89,977.50 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
28
Boýalan Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (ýüzt. 544966) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 105,000.00 8.00 840,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
29
Boýalan trikotaž mata Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring Karde (ýüzt. 544966) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 80,000.00 12.33 986,400.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
30
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, А klass, sort 1 Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring. 49.31 teks (ýüzt. 545098) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 6,736.00 1.65 11,114.40 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
31
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) О.Е. (ýüzt. 545558) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 1.25 375,000.00 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
32
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) О.Е. (ýüzt. 545558) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 90,260.00 1.30 117,337.99 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
33
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) О.Е. (ýüzt. 545558) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 82,590.00 1.35 111,496.50 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
34
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) О.Е. (ýüzt. 545558) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 5,535.00 1.40 7,749.00 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
35
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (ýüzt. 545721) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 37,200.00 1.15 42,780.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
36
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 546114) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 612,800.00 1.70 1,041,760.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
37
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 546114) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 469,010.00 1.75 820,767.50 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
38
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (ýüzt. 546115) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 813,595.00 1.65 1,342,431.75 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
39
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 546115) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 238,225.00 1.70 404,982.50 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
40
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 546115) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 470,220.00 1.75 822,885.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
41
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 546115) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 863,225.00 1.40 1,208,515.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
42
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 546115) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 851,725.00 1.45 1,235,001.25 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
43
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 546116) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 1.40 1,400,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
44
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 546116) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 1.45 1,450,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
45
Nah ýüplük Nm 17 (Ne 10/1) Ring (ýüzt. 546116) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 215,000.00 1.30 279,500.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
46
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (ýüzt. 546116) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 215,000.00 1.65 354,750.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
47
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (ýüzt. 546116) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 622,220.00 1.70 1,057,774.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
48
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (ýüzt. 546116) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 619,240.00 1.75 1,083,670.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
49
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (ýüzt. 546258) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 194,280.00 1.70 330,276.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
50
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K. (ýüzt. 546258) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 52,215.00 1.75 91,376.25 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
51
Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (ýüzt. 546642) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 27,400.00 1.15 31,510.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
52
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 546645) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 1.30 259,999.98 öňünden tölemek EXW Baýramaly ş. 110
53
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 546645) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 99,997.00 1.35 134,995.95 öňünden tölemek EXW Baýramaly ş. 110
54
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 546649) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 54,400.00 1.35 73,440.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
55
Nah mata Panama çig Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E., Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E., agramy 208 g/in.m ( +/-5% ) (ýüzt. 546651) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 376,000.00 0.24 90,240.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
56
Nah mata Kreton çig Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E., Nm 34/1 (Ne 20/1 ) Ring Karde, agramy 153 g/in.m (+/-5% ) (ýüzt. 546651) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 1,680,000.0 0.24 403,200.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
57
Nah mata Pananma çig, Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E., Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E., agramy 168 g/in.m (+/-5% ) (ýüzt. 546651) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 636,000.00 0.23 146,280.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
58
Nah mata Flanel сровая Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E., Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E., agramy 168 g/in.m (+/-5% ) (ýüzt. 546651) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 2,544,000.0 1.20 3,052,800.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
59
Nah ýüplük ýekegat kardly pagta galyndylary bilen garylan pnewmomeh. maşyn. egrilen dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne12/1) O.E. (ýüzt.546653) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 10,000.00 1.18 11,800.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
60
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 546698) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 500,020.00 1.40 700,028.00 öňünden tölemek EXW Seýdi ş. 110
61
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (ýüzt. 547000) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 49,251.25 1.60 78,802.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
62
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 547463) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 86,530.00 1.45 125,468.51 öňünden tölemek EXW Halaç ş. 110
63
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) RING KD (ýüzt. 547498) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 88,525.00 1.60 141,640.00 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
64
Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt. 547771) (Dokma senagaty ministrligi) sany 200,000.00 0.00 4,011,900.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
65
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 548065) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 138,500.00 1.45 200,825.00 öňünden tölemek EXW Halaç ş. 110
66
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) О.Е. (ýüzt. 548279) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 14,400.00 1.30 18,720.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
67
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 550259) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 19,660.00 1.45 28,507.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
68
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) RING (ýüzt. 550918) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 33,600.00 1.70 57,120.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
69
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 550919) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 10,850.00 1.45 15,732.50 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
70
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 40/1 (Ne 24/1) O.E.(ýüzt. 551545) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 39,280.00 1.50 58,920.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
71
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 551545) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.45 145,000.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
72
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrileny Nm 27/1 (Ne 16/1) (ýüzt. 551545) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 17,500.00 1.40 24,500.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
73
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenly Nm 20/1 (Ne 12/1) (ýüzt. 551545) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.35 135,000.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
74
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (ýüzt. 551548) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 460,000.00 1.20 552,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
75
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 552032) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 45,600.00 1.25 57,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
76
Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (ýüzt. 552626) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 1.15 345,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
77
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 552626) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 240,000.00 1.25 300,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
78
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 552626) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 1.30 390,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
79
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 552626) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 285,000.00 1.35 384,750.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
80
Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) Ring (ýüzt. 552626) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 1.45 435,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
81
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (ýüzt. 552626) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 285,700.00 1.55 442,835.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
82
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (ýüzt. 552626) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 1.60 480,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
83
Birnäçe gezeklik köp gatly ýüz örtügi (ýüzt. 552627) (Dokma senagaty ministrligi) sany 300,000.00 0.80 240,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
84
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 553191) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 357,400.00 1.45 518,230.03 öňünden tölemek EXW Seýdi ş. 110
85
Dürli ölçegli öwüşginli boýalan sütükli önümler (el çalgyç, çalgyç, prostyn (kupalnyýe))(ýüzt. 553217) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 92,000.00 4.20 386,399.97 öňünden tölemek EXW Baýramaly ş. 110
86
Nah ýüplük agardylmadyk iki gatly dokma sen.üçin Ne 20/2 Kr.Dk. (Nm 34/2) (ýüzt. 553218) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 240,800.00 2.00 481,600.00 öňünden tölemek EXW Kaka etraby 110
87
Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk. (ýüzt. 553218) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 306,500.00 1.75 536,375.00 öňünden tölemek EXW Kaka etraby 110
88
Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (ýüzt. 553218) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 500,000.00 1.70 850,000.00 öňünden tölemek EXW Kaka etraby 110
89
Dürli ölçegli öwüşginli boýalan sütükli önümler (el çalgyç, çalgyç, prostyn (kupalnyýe) (ýüzt. 553233) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 19,900.00 4.30 85,570.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
90
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt.554820) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 1.35 405,000.00 öňünden tölemek EXW Sakarçäge etraby 110
91
Flanel matasy - dykyz, dürli inli +/-2,5% sm, Nm 34/1 Ring OE x 14/1 OE (Ne 20/1) Ring OE x 8/1 OE) 167 +/-5% gr/m2 (ýüzt. 555020) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 100,000.00 0.23 23,000.00 öňünden tölemek FCA Wekilbazar etraby 110
92
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 555712) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 460,000.00 1.45 667,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
93
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring. 59.17 teks (ýüzt. 556137) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 107,600.00 1.60 172,160.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
94
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) О.Е. (ýüzt. 556138) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 1.15 230,000.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
95
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) О.Е. (ýüzt. 556138) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 160,000.00 1.20 192,000.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
96
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) О.Е. (ýüzt. 556138) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 150,000.00 1.25 187,500.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
97
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 171 (Ne 10/1) О.Е. (ýüzt. 556138) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.30 129,999.99 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
98
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) О.Е. (ýüzt. 556138) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 150,000.00 1.35 202,500.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
99
Nah ýüplük Nm 17 (Ne 10/1) Ring Karde (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 383,140.00 1.30 498,081.97 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
100
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 366,640.00 1.65 604,956.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
101
Nah ýüplük Nm 27 (Ne 16/1) Ring Karde (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 107,700.00 1.70 183,090.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
102
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 353,000.00 1.75 617,750.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
103
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 430,000.00 1.25 537,500.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
104
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 213,800.00 1.30 277,940.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
105
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 292,400.00 1.35 394,740.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
106
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 153,900.00 1.40 215,460.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
107
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 288,350.00 1.45 418,107.50 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
108
Nah ýüplük boýalan Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 215,000.00 8.00 1,720,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
109
Boýalan trikotaž mata Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring Karde (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 150,000.00 12.33 1,849,500.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
110
Nah mata Panama çig Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E., Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E., agramy 208 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň +/-5% ) (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 1,500,000.0 1.23 1,845,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
111
Nah mata Flanel çig Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E., Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E., agramy 168 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň +/-5% ) (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 1,500,000.0 1.20 1,800,000.12 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
112
Nah mata Kreton çig Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E., Nm 34/1 (Ne 20/1 ) Ring Karde, agramy 153 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň +/-5% ) (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 1,500,000.0 1.24 1,860,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
113
Nah mata Kreton çig Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E., Nm 34/1 (Ne 20/1 ) Ring Karde, agramy 145 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň +/-5% ) (ýüzt. 556141) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 1,500,000.0 1.24 1,860,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
114
Nah mata Flanel çig Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E., Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E., agramy 147 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň +/-5% ) (ýüzt. 556880) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 1,500,000.0 1.16 1,740,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
115
Nah mata Kreton çig Nm 34/1 Ring x Nm 34/1 Ring (Ne 20/1 Ring x Ne 20/1 Ring), agramy 145 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň +/-5% ) (ýüzt. 557324) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 2,380,000.0 1.22 2,903,600.00 öňünden tölemek FCA Bäherden etrap 110
116
Nah mata Flanel agyr - çig Nm 34/1 Ring х Nm 14/1 O.E. (Ne 20/1 Ring х Ne 8/1 O.E), agramy 168 (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň +/-5% ) (ýüzt. 557324) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 73,919.05 0.21 15,523.00 öňünden tölemek FCA Bäherden etrap 110
117
Nah mata Flanel ýeňil - çig Nm 34/1 Ring х Nm 17/1 O.E. (Ne 20/1 Ring х Ne 10/1 O.E), agramy 147 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň +/-5% ) (ýüzt. 557324) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 551,119.74 1.16 639,298.88 öňünden tölemek FCA Bäherden etrap 110
118
11 unsiýa jins matasy (ýüzt. 557325) (Dokma senagaty ministrligi) boý metr 150,000.00 2.20 330,000.00 öňünden tölemek FCA Herrik gala 110
119
12 unsiýa jins matasy (ýüzt. 557325) (Dokma senagaty ministrligi) boý metr 13,215.00 1.95 25,769.25 öňünden tölemek FCA Herrik gala 110
120
15 unsiýa jins matasy (ýüzt. 557325) (Dokma senagaty ministrligi) boý metr 130,000.00 2.50 325,000.00 öňünden tölemek FCA Herrik gala 110
121
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 557472) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 52,700.00 1.75 92,225.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
122
Nah mata Flanel agyr - çig Nm 34/1 Ring OE х 14/1 (Ne 20/1 Ring OE х 8/1), agramy 167 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň +/-5% ) (ýüzt. 558040) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 2,386,500.0 1.20 2,863,800.00 öňünden tölemek EXW Wekilbazar etraby 110
123
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 40/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 558173) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 48,000.00 5.72 274,560.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
124
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (ýüzt. 558295) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 28,800.00 1.30 37,440.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
125
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) О.Е. (ýüzt. 558295) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 22,000.00 1.45 31,900.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
126
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 12/1 (Ne 7/1) O.E. (ýüzt. 558297) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 139,000.00 1.20 166,800.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
127
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 558297) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 137,000.00 1.25 171,250.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
128
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 558297) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 133,000.00 1.30 172,900.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
129
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) О.Е. (ýüzt. 548299) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 400,000.00 1.40 560,000.00 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
130
Nah mata Flanel agyr - çig 168 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň+/-5% ) (ýüzt. 558300) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 143,600.00 1.20 172,320.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
131
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt.558847) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 5,000.00 1.30 6,500.00 öňünden tölemek EXW Sakarçäge etraby 110
132
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) О.Е. (ýüzt. 558957) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 40,000.00 1.35 54,000.00 öňünden tölemek EXW Baýramaly ş. 110
133
Nah mata Flanel agyr -, agramy 168 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň +/-5%) (ýüzt. 559415) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 1,000,000.0 1.20 1,200,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
134
Nah mata Flanel ýeňil -, agramy 147 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň+/-5% ) (ýüzt. 559417) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 1,000,000.0 1.19 1,190,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
135
Nah ýüplük agardylmadyk iki gatly dokma sen.üçin Nm 34/2 (Ne 20/2) Ring Carde (ýüzt. 5594179) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 60,000.00 2.00 120,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
136
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 24/1 (Ne 14/1) Ring 42.18 teks (ýüzt.560892) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 145,000.00 3.49 506,050.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
137
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly 1-sort dokma sen.üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) R.К. (ýüzt. 560893) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 215,000.00 1.65 354,750.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
138
Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (ýüzt.561576) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 138,000.00 1.75 241,500.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
139
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) О.Е. (ýüzt. 561754) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 557,100.00 1.40 779,940.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
140
Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (ýüzt. 561889) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.15 115,000.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
141
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 561889) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.25 125,000.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
142
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 561889) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 1.30 390,000.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
143
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 561889) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.35 135,000.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
144
Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) Ring (ýüzt. 561889) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.45 145,000.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
145
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (ýüzt. 561889) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 70,000.00 1.55 108,500.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
146
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (ýüzt. 561889) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 1.60 480,000.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
147
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (ýüzt. 561889) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 1.65 495,000.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
148
Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen.üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (ýüzt. 562275) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 94,500.00 1.30 122,849.99 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
149
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 562870) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.40 140,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
150
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 562870) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.45 145,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
151
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 562870) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 1.70 510,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
152
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 562870) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.75 175,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
153
Nah ýüplük dokma üçin Nm 40/1 (Ne 24/1) O.E. (ýüzt. 562964) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 41,300.00 2.83 116,879.00 öňünden tölemek EXW Seýdi ş. 110
154
Agardylan trikotaž mata Kaşkorse Nm 44/1 (Ne 26/1) Ring Carde (ýüzt. 563029) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 46,000.00 6.00 276,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
155
Nah mata Flanel, boýalan, basylan Nm 34/1 (Ne 20/1) OE, Nm 14/1 (Ne 8/1) OE, agramy 168 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň+/-5%) (ýüzt. 563029) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 560,000.00 1.57 879,200.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
156
Çig ýeňil flanel mata 147 g/in.m2 (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň+/-5% ) (ýüzt. 563385) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 1,000,000.0 1.19 1,190,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
157
Çig ýeňil flanel mata 168 g/in.m2 (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň+/-5% ) (ýüzt. 563385) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 1,000,000.0 1.20 1,200,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
158
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring KD (ýüzt. 563386) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 1.55 465,000.00 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
159
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring KD (ýüzt. 563386) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 197,445.00 1.60 315,912.00 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
160
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring KD (ýüzt. 563386) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 165,897.81 1.65 273,731.38 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
161
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring KD (ýüzt. 563386) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 210,356.01 1.70 357,605.25 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
162
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring. 49.31 teks (ýüzt. 564049) (Минteksтиль) kg. 220,000.00 1.65 363,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
163
Dürli ölçegli öwüşginli boýalan sütükli önümler (el çalgyç, çalgyç, prostyn (kupalnyýe) (ýüzt.564343) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 4.30 1,290,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
164
Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) (Ring Carde) (ýüzt. 564665) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 41,825.00 1.70 71,102.50 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
165
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (ýüzt. 564915) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 21,000.00 1.15 24,150.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
166
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E. (ýüzt. 564915) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 44,950.00 1.20 53,940.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
167
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 564915) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 60,000.00 1.25 75,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
168
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 564915) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.30 129,999.99 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
169
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 564915) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 133,025.00 1.35 179,583.75 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
170
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (ýüzt. 564915) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 1.60 160,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
171
Nah ýüplük ýekegat kardly pagta galyndylary bilen garylan pnewmomeh. maşyn. egrilen dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne12/1) Open End (ýüzt. 564916) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 356,000.00 1.18 420,079.97 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
172
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring KD (ýüzt. 565450) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 272,910.00 1.75 477,592.50 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
173
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K. (ýüzt. 567411) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 1.75 350,000.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
174
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 567412) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 1.45 290,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
175
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring Penye (ýüzt. 567415) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 150,000.00 4.25 637,500.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 110
176
Пряжа х/б суровая кардная сорт 1, для ткац. произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (ýüzt. 567416) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 330,000.00 1.70 561,000.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
177
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 568315) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 500,000.00 1.35 675,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
178
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 568315) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 500,000.00 1.30 650,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
türkmen manady
179
Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt. 538298) ("Türkmenhaly" Söwda merkezi) in.m. 97.19 0.00 157,380.52 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş. 104
180
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (ýüzt. 539029) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 39,275.00 30.60 1,201,815.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
181
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (ýüzt. 539029) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 85,380.00 31.50 2,689,470.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
182
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E.(ýüzt. 539035) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 32,481.00 23.40 760,055.38 öňünden tölemek EXW Sakarçäge etraby 110
183
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1 Nm 27/1 (Ne16/1) (Ring Carde) (ýüzt. 539039) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 14,635.00 30.60 447,831.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
184
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1 Nm 34/1 (Ne20/1) (Ring Carde) (ýüzt. 539039) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 72,970.00 31.50 2,298,555.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
185
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (ýüzt. 539041) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 52,760.00 21.50 1,134,340.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
186
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) Open End (ýüzt. 539041) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 20,240.00 25.20 510,048.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
187
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 543485) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 29,757.20 22.50 669,537.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
188
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 543805) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 20,150.00 22.50 453,375.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
189
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin. Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 543965) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 900,596.43 30.60 27,558,252.00 öňünden tölemek EXW Baherden etraby 110
190
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 543965) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 904,032.14 31.50 28,477,012.00 öňünden tölemek EXW Baherden etraby 110
191
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, sort 1 Nm 27/1 (Ne16/1) Ring Carde (ýüzt. 544034) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 608,085.00 30.60 18,607,402.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
192
Nah ýüplük dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 54616) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 40,500.00 31.50 1,275,750.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
193
Nah ýüplük dokma sen. üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544616) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 44,800.00 22.50 1,008,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
194
Nah ýüplük dokma sen. üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 54616) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 38,350.00 23.40 897,390.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
195
Nah ýüplük dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 544616) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 38,350.00 24.30 931,905.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
196
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (ýüzt. 544617) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 576,800.00 31.50 18,169,200.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
197
Nah ýüplük dokma senagat üçin iki gatly agardylmadyk Ne 20/2 (Nm 34/2) Kr.Dk. (ýüzt. 544618) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 613,200.00 36.00 22,075,200.00 öňünden tölemek EXW Kaka etraby 110
198
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly agardylmadyk dokma senagat üçin. Ne 34/1 (Nm 20/1) Kr.Dk. (ýüzt. 544618) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 914,000.00 31.50 28,791,000.00 öňünden tölemek EXW Kaka etraby 110
199
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly agardylmadyk dokma senagat üçin. Ne 27/1 (Nm 16/1) Kr.Dk. (ýüzt. 544618) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 992,000.00 30.60 30,355,200.00 öňünden tölemek EXW Kaka etraby 110
200
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544620) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 22.50 4,500,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
201
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt.544620) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 23.40 23,400,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
202
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 544620) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 945,000.00 24.30 22,963,500.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
203
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt.544620) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 25.20 5,040,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
204
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt.544620) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 190,400.00 26.10 4,969,440.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
205
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 27/1 (Ne 161) O.E. (ýüzt. 544621) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 25.20 2,520,000.00 öňünden tölemek EXW Seýdi ş. 110
206
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544757) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 448,060.00 22.50 10,081,350.00 öňünden tölemek EXW Sakarçäge etraby 110
207
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 544757) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 295,461.00 23.40 6,913,787.50 öňünden tölemek EXW Sakarçäge etraby 110
208
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 544759) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 26.10 26,100,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
209
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 544759) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 1,000,000.0 25.20 25,200,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
210
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 544759) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 817,449.00 24.30 19,864,010.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
211
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 544759) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 356,990.00 23.40 8,353,566.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
212
Nah ýüplük dokma senagat üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 544759) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 488,718.00 22.50 10,996,155.00 öňünden tölemek EXW Türkmengala etrap 110
213
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma senagat üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (ýüzt.544760) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 195,200.00 27.90 5,446,080.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
214
Nah ýüplük iki gatly agardylmadyk dokma sen. üçin Ne 20/2 (Nm 34/2) Kr.Dk. (ýüzt. 544967) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 120,000.00 36.00 4,320,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
215
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, А klass, sort 1 Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring. 49.31 teks (ýüzt. 545097) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 61,080.00 29.70 1,814,076.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
216
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, А klass, sort 1 Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring. 37.00 teks (ýüzt. 545097) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 461,746.00 30.60 14,129,428.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
217
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) О.Е. (ýüzt. 545559) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 300,000.00 22.50 6,750,000.00 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
218
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) О.Е. (ýüzt. 545559) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 267,242.00 23.40 6,253,462.50 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
219
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) О.Е. (ýüzt. 545559) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 180,510.00 24.30 4,386,393.00 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
220
Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) О.Е. (ýüzt. 545559) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 162,665.00 25.20 4,099,158.00 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
221
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (ýüzt. 545720) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 66,200.00 20.70 1,370,340.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
222
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 546113) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 315,531.16 30.60 9,655,254.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
223
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 546113) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 249,926.16 31.50 7,872,674.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
224
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (ýüzt. 546259) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 238,180.00 30.60 7,288,308.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
225
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K. (ýüzt. 546259) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 194,285.00 31.50 6,119,977.50 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
226
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (ýüzt. 546261) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 150,000.00 30.60 4,590,000.00 öňünden tölemek EXW Tagtabazar etraby 110
227
Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (ýüzt. 546646) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 21,100.00 20.70 436,770.03 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
228
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 546647) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 23.40 2,340,000.00 öňünden tölemek EXW Baýramaly ş. 110
229
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 546647) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 76,543.00 24.30 1,859,994.88 öňünden tölemek EXW Baýramaly ş. 110
230
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin. Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (ýüzt. 546648) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 160,000.00 24.30 3,888,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
231
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 546652) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 250,000.00 25.20 6,300,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
232
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 546652) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 250,000.00 26.10 6,525,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
233
Nah ýüplük Nm 17 (Ne 10/1) Ring Karde (ýüzt. 546652) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 53,750.00 28.80 1,548,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
234
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (ýüzt. 546652) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 53,750.00 29.70 1,596,375.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
235
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (ýüzt. 546652) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 93,770.00 30.60 2,869,362.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
236
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (ýüzt. 546652) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 93,250.00 31.50 2,937,375.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
237
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 546701) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 223,134.93 25.20 5,623,000.50 öňünden tölemek EXW Seýdi ş. 110
238
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 545729) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 53,300.00 24.30 1,295,190.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
239
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (ýüzt. 546998) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 179,055.00 29.70 5,317,933.50 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
240
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 546698) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 20,275.00 30.60 620,415.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
241
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 546698) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 19,780.00 31.50 623,070.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
242
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 546698) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 191,275.00 25.20 4,820,130.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
243
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 546698) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 193,900.00 26.10 5,060,790.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
244
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 547464) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 11,660.00 26.10 304,326.00 öňünden tölemek EXW Halaç ş. 110
245
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) RING KD (ýüzt. 547499) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 17,975.00 28.80 517,680.00 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
246
Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt. 547770) (Dokma senagaty ministrligi) sany 200,000.00 0.00 14,043,650.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
247
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 548063) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 35,810.00 26.10 934,641.00 öňünden tölemek EXW Halaç ş. 110
248
Nah ýüplük суровая кардная одиночная для ткац. произв. с пневмомех. пряд. машин Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 550260) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 147,570.00 26.10 3,851,577.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
249
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) RING (ýüzt. 550917) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 18,400.00 30.60 563,040.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
250
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 550920) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 98,150.00 26.10 2,561,715.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
251
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E. (ýüzt. 551546) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 490,000.00 21.60 10,584,000.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
252
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 40/1 (Ne 24/1) O.E. (ýüzt. 551547) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 79,220.00 27.00 2,138,940.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
253
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 551547) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 26.10 2,610,000.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
254
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 551547) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 72,500.00 25.20 1,827,000.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
255
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 551547) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 24.30 2,430,000.00 öňünden tölemek EXW Köneürgenç ş. 110
256
Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (ýüzt. 552625) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 20.70 2,070,000.12 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
257
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 552625) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 60,000.00 22.50 1,350,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
258
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 552625) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 23.40 2,340,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
259
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 552625) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 95,000.00 24.30 2,308,500.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
260
Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) Ring (ýüzt. 552625) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 56,000.00 26.10 1,461,600.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
261
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (ýüzt. 552625) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 55,300.00 27.90 1,542,870.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
262
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (ýüzt. 552625) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 85,000.00 28.80 2,448,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
263
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 553192) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 142,036.62 26.10 3,707,156.00 öňünden tölemek EXW Seýdi ş. 110
264
Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (ýüzt. 553232) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 500,000.00 36.00 18,000,000.00 öňünden tölemek EXW Kaka etraby 110
265
Nah ýüplük суровая кардная одиночная неотбеленная для ткац. произв. Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk. (ýüzt. 553232) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 457,000.00 31.50 14,395,500.00 öňünden tölemek EXW Kaka etraby 110
266
Nah ýüplük суровая кардная одиночная неотбеленная для ткац. произв. Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (ýüzt. 553232) (Dokma senagaty ministrligi) кг. 500,000.00 30.60 15,300,000.00 Предоплата EXW Kaka etraby 110
267
Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt.554819) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 75,000.00 24.30 1,822,500.00 öňünden tölemek EXW Sakarçäge etraby 110
268
Nah ýüplük ýekegat kardly pagta galyndylary bilen garylan pnewmomeh. maşyn. egrilen dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne12/1) O.E. (ýüzt. 555334) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 60,000.00 21.24 1,274,400.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
269
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О.Е. (ýüzt. 555713) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 234,000.00 26.10 6,107,400.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
270
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring. 49.31 teks (ýüzt. 555812) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 176,800.00 30.60 5,410,080.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
271
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) О.Е. (ýüzt. 556139) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 20.70 4,140,000.25 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
272
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) О.Е. (ýüzt. 556139) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 182,000.00 20.70 3,767,400.25 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
273
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) О.Е. (ýüzt. 556139) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 150,000.00 22.50 3,375,000.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
274
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 171 (Ne 10/1) О.Е. (ýüzt. 556139) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 23.40 2,340,000.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
275
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) О.Е. (ýüzt. 556139) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 150,000.00 24.30 3,645,000.00 öňünden tölemek EXW Gökdepe 110
276
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring. 59.17 teks (ýüzt. 556140) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 60,400.00 28.80 1,739,520.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
277
Nah ýüplük Nm 17 (Ne 10/1) Ring Karde (ýüzt. 556143) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 109,860.00 28.80 3,163,968.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
278
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (ýüzt.556143) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 104,360.00 29.70 3,099,492.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
279
Nah ýüplük Nm 27 (Ne 16/1) Ring Karde (ýüzt. 556143) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 11,300.00 30.60 345,780.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
280
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (ýüzt.556143) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 96,000.00 31.50 3,024,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
281
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 556143) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 129,000.00 22.50 2,902,500.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
282
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 556143) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 72,700.00 23.40 1,701,180.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
283
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 556143) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 94,600.00 24.30 2,298,780.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
284
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 556143) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 42,600.00 25.20 1,073,520.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
285
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 556143) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 83,150.00 26.10 2,170,215.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
286
Nah ýüplük reňklenen Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (ýüzt. 556143) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 64,500.00 28.00 1,806,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
287
Boýalan trikotaž mata Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring Karde (ýüzt. 556143) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 75,000.00 43.16 3,237,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
288
Nah mata Panama çig Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E., Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E., agramy 208 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň+/-5%) (ýüzt. 556143) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 750,000.00 4.31 3,232,500.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
289
Nah mata Flanel çig Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E., Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E., agramy 168 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň+/-5% ) (ýüzt. 556143) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 750,000.00 4.20 3,149,999.75 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
290
Nah mata Kreton çig Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E., Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde, agramy 153 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň+/-5% ) (ýüzt. 556143) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 750,000.00 4.34 3,255,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
291
Nah mata Kreton çig Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E., Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde, agramy 145 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň+/-5% ) (ýüzt. 556143) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 750,000.00 4.24 3,179,999.75 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
292
Nah mata Kreton çig Nm 34/1 Ring x Nm 34/1 Ring (Ne 20/1 Ring x Ne 20/1 Ring), agramy 151g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň+/-5% ) (ýüzt. 556304) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 600,000.00 4.34 2,604,000.00 öňünden tölemek EXW Bäherden etrap 110
293
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 557473) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 41,300.00 31.50 1,300,950.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
294
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 40/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 558172) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 52,000.00 20.00 1,040,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
295
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 12/1 (Ne 7/1) O.E. (ýüzt. 558294) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 61,000.00 21.60 1,317,600.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
296
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 558294) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 63,000.00 22.50 1,417,500.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
297
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 17/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 558294) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 67,000.00 23.40 1,567,800.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
298
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (ýüzt. 558296) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 22,400.00 28.80 645,120.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
299
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) О.Е. (ýüzt. 558296) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 36,000.00 20.70 745,200.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
300
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) О.Е. (ýüzt. 548298) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 25.20 5,040,000.00 öňünden tölemek EXW Halaç etraby 110
301
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) О.Е. (ýüzt. 558956) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 174,285.00 24.30 4,235,125.50 öňünden tölemek EXW Baýramaly ş. 110
302
Nah ýüplük agardylmadyk iki gatly dokma sen.üçin Nm 34/2 (Ne 20/2 ) Ring Carde (ýüzt. 559416) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 340,000.00 30.00 10,200,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
303
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 24/1 (Ne 14/1) Ring 42.18 teks (ýüzt.560891) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 167,000.00 12.20 2,037,400.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
304
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly 1-sort dokma sen.üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) R.К. (ýüzt. 560894) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 215,000.00 10.15 2,182,250.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
305
Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (ýüzt.561575) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 215,000.00 31.50 6,772,500.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
306
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) О.Е. (ýüzt. 561753) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 276,900.00 25.20 6,977,880.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
307
Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (ýüzt.561888) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 33,000.00 20.70 683,100.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
308
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt.561888) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 13,000.00 22.50 292,500.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
309
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt.561888) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 80,000.00 23.40 1,872,000.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
310
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt.561888) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 33,000.00 24.30 801,900.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
311
Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) Ring (ýüzt.561888) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 35,000.00 26.10 913,500.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
312
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (ýüzt.561888) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 35,000.00 27.90 976,500.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
313
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (ýüzt.561888) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 28.80 2,880,000.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
314
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (ýüzt.561888) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 29.70 2,970,000.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
315
Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen.üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (ýüzt. 562273) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 40,500.00 28.80 1,166,400.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
316
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 562872) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 33,000.00 25.20 831,600.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
317
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 562872) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 33,000.00 26.10 861,300.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
318
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (ýüzt. 562872) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 30.60 3,060,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
319
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (ýüzt. 562872) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 31.50 3,150,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
320
Nah ýüplük dokma üçin Nm 40/1 (Ne 24/1) O.E. (ýüzt. 562964) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 17,700.00 9.89 175,053.00 öňünden tölemek EXW Seýdi ş. 110
321
Agardylan trikotaž mata Kaşkorse Nm 44/1 (Ne 26/1) Ring Carde (ýüzt. 563028) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 70,000.00 21.00 1,470,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
322
Nah mata Flanel, boýalan, basylanNm 34/1 (Ne 20/1) OE, Nm 14/1 (Ne 8/1) OE, agramy 168 g/in.m (mümkin bolan gyşarnygy agramynyň+/-5%) (ýüzt. 563028) (Dokma senagaty ministrligi) in.m. 700,000.00 5.50 3,850,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenistanyň hemme welaýaty 110
323
Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring KD (ýüzt. 563387) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 54,064.00 30.60 1,654,358.38 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
324
Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring KD (ýüzt. 563387) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 32,182.00 29.70 955,805.44 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
325
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring KD (ýüzt. 563387) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 59,055.00 28.80 1,700,784.00 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
326
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring KD (ýüzt. 563387) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 150,000.00 27.90 4,185,000.00 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
327
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring. 49.31 teks (ýüzt. 564050) (Минteksтиль) kg. 220,000.00 29.70 6,534,000.00 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
328
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1 Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring. 37.00 teks (ýüzt. 564050) (Минteksтиль) kg. 124,429.00 30.60 3,807,527.50 öňünden tölemek EXW Türkmenabat ş. 110
329
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 564051) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 36,000.00 22.50 810,000.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
330
Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (ýüzt. 564051) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 57,000.00 27.90 1,590,300.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
331
Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 564051) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 23.40 2,340,000.00 öňünden tölemek EXW Herrik gala 110
332
Nah ýüplük ýekegat kardly pagta galyndylary bilen garylan pnewmomeh. maşyn. egrilen dokma sen. Nm 20/1 (Ne12/1) Open End (ýüzt. 564914) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 334,000.00 21.24 7,094,160.00 öňünden tölemek EXW Tejen ş. 110
333
Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) (Ring Carde) (ýüzt. 564917) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 256,675.00 30.60 7,854,255.00 öňünden tölemek EXW Daşoguz ş. 110
334
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E. (ýüzt. 564918) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 59,000.00 20.70 1,221,300.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
335
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E. (ýüzt. 564918) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 93,550.00 21.60 2,020,680.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
336
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E. (ýüzt. 564918) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 22.50 2,250,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
337
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (ýüzt. 564918) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 23.40 2,340,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
338
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (ýüzt. 564918) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 185,475.00 24.30 4,507,042.50 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
339
Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. Üçin. Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (ýüzt. 564918) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 100,000.00 28.80 2,880,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
340
Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring KD (ýüzt. 565453) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 112,590.00 31.50 3,546,585.00 öňünden tölemek EXW Serdar ş. 110
341
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn.. машин Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (ýüzt. 567413) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 150,000.00 25.20 3,780,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
342
Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (ýüzt. 567414) (Dokma senagaty ministrligi) kg. 200,000.00 26.10 5,220,000.00 öňünden tölemek EXW Aşgabat ş 110
Içerki
türkmen manady
343
Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt. 538063) ("Türkmenhaly" Söwda merkezi) in.m. 2,316.46 0.00 3,860,007.58 öňünden tölemek EXW alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 104
344
Nahdan sanjylyp tikilen kemdir görnüşli watin (ýüzt. 557974) ("Türkmen ojagy" HK) m. 33,000.00 6.00 198,000.00 öňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 650
345
Gaplamak üçin sanjylyp tikilen kemdir mata (ýüzt. 557974) ("Türkmen ojagy" HK) m. 50,000.00 8.00 400,000.00 öňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertinde 650
Gurluşyk önümleri
Daşarky
ABŞ-nyň dollary
1
Reňksiz aýna 2.5 mm. (ýüzt. 558196) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 140,238.30 1.26 176,700.25 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
2
Reňksiz aýna 3 mm. (ýüzt. 558196) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 37,211.36 1.51 56,189.15 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
3
Reňksiz aýna 3,2 mm. (ýüzt. 558196) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 210,140.83 1.61 338,326.75 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
4
Reňksiz aýna 3,5 mm. (ýüzt. 558196) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 145,543.20 1.77 257,611.47 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
5
Reňksiz aýna 4 mm. (ýüzt. 558196) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 153,830.16 2.01 309,198.62 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
6
Reňksiz aýna 5 mm. (ýüzt. 558196) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 30,971.12 2.52 78,047.22 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
7
Reňksiz aýna 6 mm. (ýüzt. 558196) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 41,388.46 3.02 124,993.15 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
8
Reňksiz aýna 8 mm. (ýüzt. 558196) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 50,000.00 4.02 201,000.00 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
9
Reňksiz aýna 10 mm. (ýüzt. 558196) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) in.m. 304,775.42 5.03 1,533,020.38 öňünden tölemek FCA Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň. 207
Bellik: TDHÇMB-nyň söwdalaryna çykarylan pagta we nebit önümleriniň bahalary halkara nyrhnamalara laýyklykda günde üýtgeýär (pagta boýunça “Cotton Outlook” maglumat agentliginiň, nebit önümleri boýunça “Platts” maglumat agentliginiň we polimer önümleri boýunça “ICIS” maglumat agentliginiň maglumatlaryna laýyklykda ).
Walýuta hasaplaýjy
RUB
TMT
USD
EUR
RUB

1 RUB = 0,047 TMT

RUB
TMT
USD
EUR
TMT

1 TMT = 21,21 RUB